Vår värdegrund

Redan från första början har våra kärnvärden bidragit till att skapa vår företagskultur och de är fortfarande högst relevanta i dag. Tillsammans med vår strategi är dessa kärnvärden vägledande i vår dagliga verksamhet och genomsyrar allt vi gör.

Care:

  • Vi agerar ansvarsfullt gentemot våra kollegor, konsumenter, varumärken, samhälle och vår miljö.

Simplicity:

  • Vi strävar efter tydlighet och klarhet genom att fatta snabba, pragmatiska beslut och att alltid hålla det viktigaste i fokus.

Courage:

  • Vi strävar efter att nå höga mål, ta egna initiativ, lära av våra misstag och se förändringar som en möjlighet.

Trust:

  • Vi säger vad vi menar, håller våra löften och behandlar varandra med respekt.