Kärnvärden

Våra fyra kärnvärden har bidragit till att skapa vår företagskultur och är fortfarande högst relevanta i dag. De fungerar som en ledstjärna och ser till att vi talar ett gemensamt språk på Beiersdorf. Dessutom ger de oss en guide för vårt dagliga beteende och fungera som ett riktmärke.

 

  • Care – Vi agerar ansvarsfullt gentemot våra kollegor, konsumenter, varumärken, vårt samhälle och vår miljö.
  • Simplicity – Vi strävar efter klarhet, att fatta beslut snabbt och pragmatiskt samt fokusera på vad som är viktigt.
  • Courage – Vi strävar efter att nå höga mål, ta egna initiativ, lära av våra misstag och se förändringar som en möjlighet.
  • Trust – Vi säger vad vi menar, håller våra löften och behandlar andra med respekt.