Vår värdegrund

Redan från första början har våra kärnvärden bidragit till att skapa vår företagskultur och de är fortfarande högst relevanta i dag. Tillsammans med vår strategi är dessa kärnvärden vägledande i vår dagliga verksamhet och genomsyrar allt vi gör.

Icon hard hat Icon hard hat Icon hard hat Icon hard hat
Vi agerar ansvarsfullt gentemot våra kollegor, konsumenter, varumärken, samhälle och vår miljö. Vi strävar efter tydlighet och klarhet genom att fatta snabba, pragmatiska beslut och att alltid hålla det viktigaste i fokus.

Vi strävar efter att nå höga mål, ta egna initiativ, lära av våra misstag och se förändringar som en möjlighet.

Vi säger vad vi menar, håller våra löften och behandlar varandra med respekt.