Vår strategi: C.A.R.E.+

På många sätt är Beiersdorf ett exceptionellt företag. Under nästan 140 år har vi hjälpt människor att må bra i sin hud. CARE har varit en del av vår kärna sedan dess, och tillsammans vill vi forma en ny era av framgång. I tider av stor osäkerhet behöver vi agera snabbt och beslutsamt. Vår strategi C.A.R.E.+ är vårt svar på detta, baserat på ett starkt engagemang, fem strategiska prioriteringar + vår ambition att skapa mervärde för människorna och samhället. Vi C.A.R.E.+ och vi stannar aldrig upp.

C.A.R.E.+ står för Courage + Aspiration + Responsibility + Empathy (Mod, Ambition, Ansvar, Empati).
Fyra attribut som vi litar på för att vässa vår framtidsinriktade inställning och för att utnyttja våra konkurrensfördelar.