Användarvillkor

Med anledning av de många möjligheter och risker som internet erbjuder, ber vi dig att följa dessa allmänna villkor för användning av vår webbplats, som vi har tagit fram för att skydda dig och oss själva. Tack för din medverkan.

1. Personuppgifter

Var god notera vår policy beträffande frågor om skydd av personuppgifter.

2. Uppdateringar av användarvillkoren

Tack vare pågående tekniska och lagliga innovationer måste vi från tid till annan ändra och/eller uppdatera de existerande användarvillkoren. Därför ber vi dig kontrollera när den senaste versionen lades upp varje gång du använder vår webbplats. Den senaste uppdateringen gjordes i oktober 2013.

3. Upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter

Allt innehåll på vår webbplats, inklusive bland annat texter, bilder, grafik och ljud- och videofiler, tillhör oss om inget annat uttryckligen anges. (Observera i detta sammanhang uttalandet om hyperlänkar under punkt 4). Detta upphovsrättsligt skyddade innehåll får endast användas för privat bruk och inte för offentligt eller kommersiellt bruk utan uttryckligt tillstånd (nedladdningar, återgivningar, o.s.v.). Ändringar, översättningar eller annan redigering eller bearbetning av innehållet får endast ske efter föregående skriftligt godkännande från Beiersdorf AG.Obehörig användning eller missbruk av registrerade varumärken eller logotyper som tillhör Beiersdorf AG är inte tillåtet.

Text, bild- och videomaterial som uttryckligen tillgängliggjorts för nedladdning i Newsroom kan användas utan kostnad, endast för redaktionellt bruk. Fotografier måste markeras för redaktionellt bruk eller återgivning med "Beiersdorf AG" som källa.

Observera att alla intrång i vår upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter kan få civilrättsliga och/eller straffrättsliga konsekvenser.

4. Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är endast avsedd att användas av personer med hemvist i det land som du valt som startskärm på www.beiersdorf.com, och uppfyller alla lokala lagar. Materialet på denna webbplats, inklusive produkter, tjänster och information, kanske inte är lämpligt eller tillgängligt för platser utanför denna jurisdiktion. Om produkter eller tjänster som är tillgängliga eller kommuniceras via denna webbplats är förbjudna enligt tillämplig lag i det land som du har valt, ska de anses utan verkan.  Besök www.beiersdorf.com och välj plats för att dirigeras till lämplig webbplats. Alla försiktighetsåtgärder har vidtagits vid sammanställning och bekräftelse av informationen på denna webbplats. Trots detta kan vi emellertid inte ansvara för dess aktualitet, korrekthet, fullständighet och/eller kvalitet.
 
Denna webbplats innehåller hyperlänkar till webbplatser från andra leverantörer. Beiersdorf AG har ingen kännedom om innehållet på webbplatser från tredje part och ger ingen garanti beträffande och ansvarar inte för något olagligt innehåll eller andra juridiska överträdelser på webbplatser från tredje part. Beiersdorf AG kommer emellertid att utan dröjsmål avlägsna länkar eller innehåll som man får kännedom om strider mot tillämpliga lagar. Denna webbplats är utformad att tillhandahålla allmän information och utgör på inget sätt en ersättning för medicinsk eller professionell rådgivning. Sådan rådgivning bör inhämtas från läkare eller specialist som du själv utser. Beiersdorf AG ansvarar inte för åtgärder som vidtas som baseras på information på denna webbplats. Användning av denna webbplats och nedladdning av data sker på användarens egen risk. Beiersdorf AG ansvarar inte för några skador, i synnerhet inte för skada på användarens datafiler, hårdvara och/eller mjukvara, som uppstår till följd av en sådan åtgärd. Ansvar för uppsåtligt agerande och grov vårdslöshet påverkas inte.

5. Avslutande villkor

Om någon del av dessa villkor är eller blir olaglig, ogiltig eller ej verkställbar i någon jurisdiktion, ska giltigheten eller verkställbarheten hos övriga villkor inte påverkas. Om du vill rapportera juridiska oegentligheter på våra webbplatser ska du inte tveka att kontakta oss.

Beiersdorf Aktiebolag
Gullbergs Strandgata 4
S-41104 Goteburg
Sweden

Telefon: +46 31 799 08 00
Fax: +46 31 799 08 01

 

E-post