Integritetspolicy för sökande (rekrytering)

Denna integritetspolicy förklarar hur Beiersdorf använder personliga uppgifter när du ansöker om en position som utannonseras av oss eller något av våra dotterbolag. Den beskriver också dina dataskyddsrättigheter, inklusive rätten att invända mot hur Beiersdorf hanterar dina uppgifter. För mer information gällande dina rättigheter och hur du kan utkräva dem, se avsnittet "Juridiska rättigheter för personuppgifter och hur du utkräver dem".

Denna integritetspolicy kompletterar vår befintliga Allmänna integritetspolicy som ger specifik information om hur vi använder personuppgifter erhållen genom besök på vår hemsida samt områden som inte är relaterade till din ansökan.

1. Dataskyddsansvarige och kontaktinformation

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter i den mening som avses i Art. 4 (7) GDPR är: Beiersdorf AB; Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg, Sverige; telefon +46 (0) 31 7990800 (se vår Imprint).

2. Insamling av personuppgifter

Under rekryteringsprocessen samlar vi in och sparar följande uppgifter om dig:

  • Uppgifter som du har lämnat till oss i din kandidatprofil, inklusive för- och efternamn, land, e-post, telefonnummer.
  • Uppgifter som du har angett i vårt ansökningsformulär, inklusive önskad årslön och din motivation.
  • Uppgifter som du har angett i dina ansökningsdokument (CV, personligt brev) inklusive arbetslivserfarenhet, kvalifikationer och språkkunskaper.
  • Uppgifter från online-tester (t.ex. personlighetstester, kognitiva färdighetstester, andra psykometriska bedömningar) och videointervjuer (om tillämpligt).

Vi utvärderar testresultaten av kognitiva förmågor med hjälp av relevanta referensgrupper enligt ditt yrke och erfarenhetsnivå.

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig eller från våra externa partners, t.ex. rekryteringsbyråer. Vi kan också få information från professionella sociala medier, till exempel LinkedIn, jobbplattformar så som Monster, och från andra offentligt tillgängliga källor (endast information relevant för ditt yrkesliv) för att aktivt kontakta dig med jobberbjudanden, eller för att bekräfta riktigheten i den information som du har angett i ansökan.

3. Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan användas för följande ändamål:

  • För att bedöma din ansökan gällande det erbjudna jobbet och för att kommunicera med dig under rekryteringsprocessen.
  • För att kontakta dig i händelse av en alternativ karriärmöjlighet inom Beiersdorf-gruppen (du kan begränsa synligheten för din kandidatprofil till det team som är involverat i din nuvarande ansökan, eller bevilja synligheten för Beiersdorfs rekryterare världen över).
  • För att kontakta dig efter din spontanansökan.
  • För att med ditt medgivande skicka personlig information om aktuella, lediga tjänster.

5. Datadelning

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till företag som är anslutna till oss under förutsättning att detta är tillåtet inom ramen för de syften och rättsliga grunder som anges ovan. För hantering av uppgifter i vårt online-rekryteringssystem är alla företag inom Beiersdorf Group gemensamt ansvariga. Beiersdorf AG, Tyskland, är huvudsakligen ansvarig för att uppfylla informationsskyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen, och tillhandahålla information om den gemensamma hanteringen av dina uppgifter.

Här hittar du en lista över alla bolag inom Beiersdorf koncernen: https://www.beiersdorf.com/about-us/beiersdorf-global

Vi kan komma att dela din kandidatprofil med andra rekryterare i Beiersdorf Group. Du kan hantera synlighetsalternativen för din profil genom att välja om din profil ska vara synlig för rekryteringsteamet som är involverat i din nuvarande ansökan eller rekryteringsteam inom Beiersdorf Group världen över. Om du inte vill bli kontaktad för ytterligare relevanta jobberbjudanden, kan du begära att din kandidatprofil tas bort, se kapitel Datalagring.

Vidare kan personuppgifter behandlas för vår räkning på grundval av kontrakt i enlighet med Art. 28 GDPR, särskilt av leverantörer av system för sök- och urvalsprocesser. Vi delar inte data med tredje part som inte har någon koppling till våra applikationshanterings- och ansökningsförfaranden eller andra användningsområden som vi beskriver i kapitlet Användning av personuppgifter. Sådana överföringar kan innebära överföring av personuppgifter till mottagare utanför Europeiska unionen / Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Standardavtalsklausul har ingåtts med dessa externa tjänsteleverantörer, såvida de inte är baserade i länder med en adekvat skyddsnivå enligt Art. 45 GDPR.

Mer information finns under "Dataöverföringar utanför EU".

I händelse av juridisk skyldighet, reserverar vi oss rätten att avslöja information om dig, om vi är skyldiga att delge uppgifterna till myndigheter eller brottsbekämpande organ. Den rättsliga grunden är Art. 6 (1) c) GDPR.

6.1. Rätt till tillgång

Du kan begära information om dina personuppgifter (allmänt känd som begäran om tillgång till datainsamling). Du kan utkräva denna rätt genom att kontakta oss under ovannämnda kontaktinformation för dataskyddsansvarige.

6.2. Rätt till rättelse och radering

Om du vill uppdatera de personuppgifter som lämnats till oss kan du skicka ett e-postmeddelande till careers.nordics@beiersdorf.com eller ändra uppgifterna själv i den relevanta applikationen i din kandidatprofil. Under särskilda omständigheter, kan du be oss ta bort dina personuppgifter.

6.3. Rätt till att begränsa hanteringen av uppgifter

I speciella fall har du rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, t.ex. när du vill att vi ska verifiera riktigheten av dina uppgifter. Du kan när som helst justera synligheten för din profil eller avaktivera aviseringar.  

6.4. Rätt till dataportabilitet

I speciella fall har du rätt att ta emot de uppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt förekommande format.

6.5. Rätt att invända

Om vi behandlar dina uppgifter för att skydda legitima intressen, kan du göra invändningar mot sådan behandling, av skäl som beror på din specifika situation. För mer information se kapitel 8. Vidare har du rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet angående behandlingen av dina personuppgifter.

7. Datalagring

Vi behåller dina uppgifter under en period av 12 månader efter det senaste inloggningsdatumet i din profil. Detta är nödvändigt för bevisbördan i händelse av ett rättsanspråk baserat på diskrimineringslagen. Vidare behåller vi dina personuppgifter under denna period i fall det uppkommer en relevant tjänst där du kan vara en passande kandidat. Du kan hantera inställningarna för synlighet i din kandidatprofil som beskrivs i kapitel 5 Datadelning. Vidare kan du begära att din kandidatprofil tas bort eller återkalla din ansökan genom att kontakta careers.nordics@beiersdorf.com. I de fall din ansökan är framgångsrik och leder till en anställning, kan vi lagra dina uppgifter inom den efterföljande anställningen i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information finns i personuppgiftsdeklarationen för anställda som vi kommer att ge dig när du accepterar jobbet.

Du kan också avsluta prenumerationen av Beiersdorfs rekryteringstjänst och sluta ta emot information om aktuella jobbannonser i menyn "alternativ" i din kandidatprofil.