Varför Beiersdorf?

Vi har fyra kärnvärden som genomsyrar allt vi gör: CARE, SIMPLICITY, COURAGE och TRUST – dessa speglar hur vi driver vår verksamhet, hur vi behandlar våra anställda och hur vi som kollegor behandlar varandra.

CARE är värdegrunden som vi betonar mest. Det handlar om ömsesidig omtanke, från vår sida och från våra anställdas sida. Vi anstränger oss att hitta personer som delar våra värderingar och vi ger dem de verktyg och det stöd de behöver för att kunna utvecklas i sina karriärer. Vi erbjuder också trygghet och en hälsosam arbetsmiljö. I gengäld förväntar vi oss att våra anställda sköter och månar om sina jobb, kollegor, våra varumärken och vår verksamhet. Om detta låter som rätt utmaning för dig, läs vidare.