Varför Beiersdorf?

Vi har fyra kärnvärden som genomsyrar allt vi gör: CARE, SIMPLICITY, COURAGE och TRUST – dessa speglar hur vi driver vår verksamhet, hur vi behandlar våra anställda och hur vi som kollegor behandlar varandra.

CARE är värdegrunden som vi betonar mest. Det handlar om ömsesidig omtanke, från vår sida och från våra anställdas sida. Vi anstränger oss att hitta personer som delar våra värderingar och vi ger dem de verktyg och det stöd de behöver för att kunna utvecklas i sina karriärer. Vi erbjuder också trygghet och en hälsosam arbetsmiljö. I gengäld förväntar vi oss att våra anställda sköter och månar om sina jobb, kollegor, våra varumärken och vår verksamhet. Om detta låter som rätt utmaning för dig, läs vidare.

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden

Våra fyra kärnvärden fungerar som vår ledstjärna och ser till att vi talar ett gemensamt språk på Beiersdorf.

Läs mer

Att hitta rätt medarbetare

Rekrytering handlar lika mycket om vad vi kan erbjuda dig som vad du kan erbjuda oss. Vi jobbar hårt med att rekrytera personer som delar våra värderingar och övertygelser; de med en positiv inställning, goda samarbetsegenskaper, en personlig relation till våra varumärken och en genuin önskan om att lära och utvecklas.

Kontinuerlig utveckling

På Beiersdorf är vi engagerade i den långsiktiga utvecklingen hos våra anställda. Majoriteten av våra ledande befattningshavare och högre chefer har avancerat internt. Eftersom vi anställer personer som tycker om att bli utmanade, sätter vi ambitiösa mål som avser både funktion och beteende på jobbet. Vi tror även på att ge våra anställda breda ansvarsområden tidigt.

Vår omtänksamma kultur

Kärnan i vår företagskultur har varit väldigt konstant under de senaste 130 åren; vi har alltid varit ett företag som tror på vikten av CARE. Vi bryr oss om att främja en kultur där individer uppmuntras att förverkliga sina egna idéer och övertygelser, och att inspireras till att ta ansvar för sig själv och sitt team.