Integritetspolicy

ATT SKYDDA DINA UPPGIFTER ÄR VIKTIGT FÖR OSS!

För Beiersdorf är inte endast vård och skydd av din hud viktigt. Vi lägger också stor vikt vid skyddet av dina personuppgifter. Det är därför vi respekterar din integritet och vill att du ska kunna lita på oss, lika mycket oavsett om det gäller dataskydd eller hudvård. Vi ger dig alltid öppen information om varför vi behöver dina uppgifter och om och hur länge vi lagrar dessa. Detta gör att du själv kan bestämma för vilka syften vi kan använda dina uppgifter. För att säkerställa bästa möjliga säkerhet överförs alltid informationen till oss i krypterad form. Om du inte längre önskar att vi ska använda dina uppgifter, vänligen meddela oss informellt, exempelvis genom e-post.

1. Allmän information

Syftet med denna sekretesspolicy är att ge dig information om behandlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats och relaterade tjänster. Denna integritetspolicy gäller för alla webbplatser eller tjänster som hänvisar till denna integritetspolicy.

1.1. Behandling av personuppgifter
Personuppgifter (i korthet data) i den mening som avses i art. 4 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, e-postadress osv.

1.2. Anavarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter i den mening som avses i art. 4 (7) GDPR: Beiersdorf Aktiebolag, Theres Svenssons Gata 13, Box 275, SE-41755 [Dataskydd[at]Beiersdorf.com] Göteborg, tfn.: +46 (0)31 799 08 00 (se vårt imprint).

Specifika databehandlingsaktiviteter kan förekomma under andra registeransvarigas ansvar. Om så är fallet anges det i respektive beskrivning av dessa verksamheter nedan.

1.3. Den registrerades rättigheter
Som registrerad, rörs du av databehandlingen ger dig följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter i enlighet med de rättsliga bestämmelserna:

  • Rätt till tillgång;
  • Rätt till rättelse och radering;
  • Rätt till begränsning av behandlingen;
  • Rätt till dataportabilitet;
  • Rätt att göra invändningar.

Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen av dina personuppgifter.

När vi arbetar med din ovan nämnda rättighet kan vi komma att be dig om bevis på din identitet. För mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, se 3.1.

1.4. Mottagare (allmän information)
Utöver de mottagare som anges i mottagarparagrafen i varje avsnitt nedan överför vi de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbiträden i enlighet med de ändamål som krävs. Vi vidarebefordrar också uppgifterna till följande mottagare:

- Plattforms-/hostingleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsklausul finns standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information, vänligen kontakta oss via tillvägagångssättet som beskrivs i 1.2.

- Analytiska tjänsteleverantörer kommer att få tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information, vänligen kontakta oss via tillvägagångssättet som beskrivs i 1.2. 

- IT-supportleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information, vänligen kontakta oss via tillvägagångssättet som beskrivs i 1.2. 

- Myndigheter: Vi förbehåller oss rätten att i händelse av en rättslig förpliktelse lämna ut information om dig om vi är skyldiga att överlämna den till behöriga myndigheter eller brottsbekämpande organ i enlighet med: Art. 6 (1) c GDPR (rättslig förpliktelse).

Ytterligare information finns i mottagarparagrafen i varje avsnitt.

2. Insamling och behandling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

När du besöker och använder vår webbplats samlar vi redan in personuppgifter. I det här avsnittet hittar du mer information om webbplatsspecifika processer och verktyg, särskilt från externa partner. Mer information om processer som även kan förekomma i ett offline-sammanhang finns i avsnitt 3.

2.1. Hosting
Syfte/Information:
När du besöker och använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server och som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att garantera stabilitet och säkerhet.

Användning av cookies/verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Recipients:
-Leverantörer av plattformar/hostingleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd finns standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information, vänligen kontakta oss via tillvägagångssättet som beskrivs i 1.2.

-Tjänsteleverantören för IT-stöd kommer att få tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information, vänligen kontakta oss via tillvägagångssättet som beskrivs i 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering:
Loggfilerna raderas efter sju dagar.

Rättslig grund:
Grundläggande: Art. 6 (1) f GDPR (berättigat intresse).

2.5. Cookies/Verktyg
Den här webbplatsen använder cookies eller annan teknik/verktyg som pixlar, lokal lagring, taggar, ID:er eller externa tjänster (nedan kallade "cookies/verktyg") och används när du besöker och använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare på din enhet för att spara viss information eller bildfiler, t.ex. pixlar. Nästa gång du besöker vår webbplats på samma enhet kommer den information som sparats i kakorna därefter att nås på din enhet och överföras antingen till vår webbplats ("First Party Cookie") eller till en annan webbplats som kakan tillhör ("Third Party Cookie").  

Genom den information som sparas och returneras kan respektive webbplats känna igen att du redan har kommit åt och besökt den med den webbläsare som du använder på den enheten. Vi använder denna information för att kunna utforma och visa webbplatsen på ett optimalt sätt i enlighet med dina preferenser. I det avseendet är det endast själva kakan som identifieras på din enhet. Utöver detta sparas dina personuppgifter endast efter ditt uttryckliga samtycke eller om det är absolut nödvändigt för att kunna använda den tjänst som erbjuds dig och som du har tillgång till i enlighet med detta.

Denna webbplats använder följande typer av cookies/verktyg, vars omfattning och funktionalitet förklaras nedan:

- Typ A: Tekniska/publikmätningar - för att se till att den efterfrågade tjänsten kan tillhandahållas, inklusive grundläggande analyser. (Inget samtycke krävs enligt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG).

- Typ B: Funktionell och prestanda - Ytterligare verktyg för att mäta vår webbplats prestanda/attraktivitet och för att tillhandahålla ytterligare ytterligare (personliga) funktioner.

- Typ C: Marknadsföring - Webbplatsövergripande verktyg för marknadsföringsprofilering baserat på användarnas beteende.

Du kan hitta mer information om i beskrivningen av de verktyg som används på våra webbplatser i denna integritetspolicy. Om denna webbplats använder en plattform för hantering av samtycke kan du dessutom hitta ytterligare information där.

Observera att verktygen som anges i följande avsnitt kanske inte alltid används.

2.5.1. Consentmanager CMP – Central cookie management platform
Syfte/information:
Denna webbplats använder verktyget för hantering av samtycke "Consentmanager" (www.consentmanager.net) för att få samtycke till databehandling och användning av cookies eller jämförbara funktioner. Med hjälp av ""consentmanager"" har du möjlighet att ge ditt samtycke till vissa funktioner på vår webbplats, t.ex. för att integrera externa element, integrera strömmande innehåll, statistisk analys, mätning och personlig reklam. Med hjälp av "Consentmanager" kan du ge eller avvisa ditt samtycke för alla eller enskilda ändamål eller funktioner. De inställningar som du har gjort kan också ändras i efterhand. Syftet med att integrera "consentmanager" är att låta användarna av vår webbplats besluta om de ovan nämnda funktionerna och, som en del av den fortsatta användningen av vår webbplats, erbjuda möjligheten att ändra redan gjorda inställningar. Genom att använda "consentmanager" behandlas personuppgifter och information från din slutenhet, till exempel IP-adressen.

Genom att behandla uppgifterna hjälper consentmanager oss att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. skyldighet att tillhandahålla bevis). Våra intressen i behandlingen ligger i lagringen av användarinställningar och preferenser med avseende på användningen av cookies och andra funktioner. "Consentmanager" lagrar dina uppgifter så länge dina användarinställningar är aktiva.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller en situation som liknar ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om dina personuppgifter inte tillhandahålls kan du inte använda den beskrivna tjänsten.

Cookies/verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör: Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Sverige.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering:
Uppgifterna kommer att raderas efter 13 månader. Det val du har gjort (samtycke/inställning) lagras i ett år och kan ses i cookie-inställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan. Du kan alltid radera ditt val genom att radera cookies i din webbläsare.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) b GDPR (situation som liknar ett avtal).
Art. 6.1 c GDPR (när behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse).

2.5.2. Beiersdorf Simplicity
Syfte/information:
Denna webbplats använder ett eget verktyg för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Det hjälper oss att se till att webbplatsen fungerar korrekt, särskilt genom att kontrollera webbplatsens funktioner (t.ex. för att upptäcka problem med navigeringen på webbplatsen eller för att säkerställa tillräcklig serverkapacitet). Den statistik som erhålls gör det också möjligt för oss att förbättra vår webbplats och göra den mer intressant för dig som användare. Din IP-adress kommer automatiskt att anonymiseras. 

Cookies/verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Leverantör av platform/hosting

Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som ett lämpligt skydd används standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 2.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
De insamlade personuppgifterna raderas efter 1 dag. Din IP-adress anonymiseras omedelbart. Du kan avaktivera detta verktyg via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan.  

Rättslig grund:
Art. 6 (f) (legitimt intresse för att säkerställa webbplatsens drift och statistisk användning).

2.5.3. Google Analytics
Syfte/Information:
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Ltd. ("Google"). Konfigurationen av Google Analytics har ändrats av oss så att den endast fungerar för mätning, såvida inte separat samtycke för ytterligare reklamfunktioner har getts.

Google Analytics använder en särskild form av cookie, som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av vår webbplats. De cookies som Google Analytics ställer in för mätning är förstapartscookies, vilket innebär att de registrerades cookievärden kommer att vara olika för varje kund (dvs. det finns inte ett enda Google Analytics cookie-ID som används på alla webbplatser som använder Google Analytics). Den information om din användning av denna webbplats som genereras av kakan överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics används endast med IP-anonymisering. IP-adresserna anonymiseras som standard av Google och dessutom av oss. 

Google använder denna information för vår räkning för att analysera din användning av denna webbplats för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster som rör webbplats- och internetanvändning.

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Vi kan använda den statistik som erhålls för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Dessutom får vi information om funktionaliteten på vår webbplats (till exempel för att upptäcka navigeringsproblem).

I konfigurationen av Google Analytics har vi sett till att Google får dessa uppgifter som ett bearbetningsföretag och får därför inte använda dessa uppgifter för egna syften. Konfigurationen "Google Analytics Advertising Features" är oberoende av detta och beskrivs i lämpligt avsnitt nedan, förutsatt att den också används på denna webbplats.

Cookies/verktyg: Typ B. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Google Ireland Ltd, Irland

Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera det här verktyget via cookie-inställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan.

Cookie livslängd: Upp till 12 månader (gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).

Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 26 månader.

Legal basis:
Art. 6 (1) a GDPR (samtycke).

2.5.4. A/B Testing
Syfte/Information:
På denna webbplats genomförs även analyser av användarnas beteende genom så kallade A/B-tester. Vi kan visa dig våra webbplatser med något varierat innehåll beroende på ditt profiluppdrag. På så sätt kan vi analysera och regelbundet förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för dig som användare.

För dessa analyser lagras cookies på din dator. Den information som samlas in på detta sätt lagras uteslutande på en server i EU. Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra rätt inställning i din webbläsarprogramvara.

Innan analyserna genomförs bearbetas IP-adresserna vidare i förkortad form, så att direkt personlig kontakt kan uteslutas. Den IP-adress som överförs av din webbläsare slås inte samman med andra uppgifter som samlas in av oss.

Cookie/verktyg: Typ B. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Uppgifterna är tillgängliga för våra leverantörer av analystjänster som är baserade i EU.

Radering/invändningar:
Du kan avaktivera verktyget via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan.

Cookietid: Upp till 2 år (detta gäller endast för cookies som har satts av denna webbplats).

Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 25 månader.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a GDPR (samtycke).

2.5.6. Google Analytics annonseringsfunktioner
Den här webbplatsen använder också de utökade funktionerna i Google Analytics (Google Analytics Advertising Features) utöver standardfunktionerna. De Google Analytics Advertising Features som implementeras på den här webbplatsen inkluderar:

- Rapportering av intryck från Google Display Network
- Google Analytics demografi- och intresserapportering
- Remarketing Audiences baserat på specifika beteende-, demografiska och intressedata och delning av dessa listor med Google Ads.
- Integrerade tjänster som kräver att Google Analytics samlar in data i reklamsyfte, inklusive insamling av data via reklamcookies och identifierare.
- Google Signals för att få mer information om dig när du är inloggad på ditt Google-konto i den webbläsare som du använder för att komma åt denna webbplats. Denna funktion är endast aktiv om du dessutom har samtyckt till datadelning/Ads-personalisering i dina Google-inställningar. 

Vi använder därför förstapartscookies (t.ex. Google Analytics-cookies) och Googles reklamcookies och identifierare tillsammans för att optimera vår webbplats.

Cookie/verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Huvudtjänsteleverantör: Google Ireland Ltd,  Irland.

Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera det här verktyget via Cookie-inställningarna som finns längst ner på huvudsidan. 

Cookietid: Upp till 12 månader (detta gäller endast för cookies som har satts av denna webbplats).

Rättslig grund:
Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

2.5.7. Google Campaign Manager
Syfte/Information:
På denna webbplats används även Googles verktyg för marknadsföring på nätet Campaign Manager. Campaign Manager använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, förbättra rapporter om kampanjernas prestanda eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-ID för att spåra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Campaign Manager använda cookie-ID för att samla in så kallade konverteringar i samband med annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en annons från Campaign Manager och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där.

Din webbläsare upprättar automatiskt en direkt anslutning till Googles server när du besöker vår webbplats. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår kunskapsnivå: Genom att integrera Campaign Manager får Google information om att du har besökt motsvarande del av vår Internetnärvaro eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad på en Google-tjänst kan Google koppla ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantörerna får och lagrar din IP-adress.

Dessutom kan vi med hjälp av cookies för kampanjhanterare (t.ex. med namn som DoubleClick eller Floodlight) förstå om du genomför vissa åtgärder på vår webbplats (eller våra webbplatser) efter att du har sett en av våra visnings-/videoannonser på Google eller andra plattformar via kampanjhanteraren eller klickat på en sådan annons (konverteringsspårning). Campaign Manager använder den här cookien för att förstå det innehåll som du har interagerat med på våra webbplatser för att senare kunna skicka riktad reklam till dig.

Använda cookies: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Huvudtjänsteleverantör: Google Ireland Ltd, Irland.

Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera det här verktyget via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan. 

Cookie livslängd: upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).

Rättslig grund:
Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

2.5.8. Adform
Syfte/Information:
På denna webbplats används verktyget för marknadsföring på nätet Adform från Adform A/S Danmark. Adform använder spårning på vår webbplats via cookies och liknande spårningsteknik som bygger på ID (kort cookie). Adform-cookien placeras på vår webbplats så snart du har gett ditt samtycke. En Adform-cookie placeras också om du tittar på vår annons som placeras på tredje parts webbplatser via Adform och du har gett ditt samtycke till cookies på den webbplatsen.

För att optimera och anpassa annonskampanjer för Adforms kunder, inklusive oss. Adforms cookie samlar in följande uppgifter från oss eller vårt reklammaterial: Cookie-ID, enhetstyp/ID, tidpunkt då du klickar på webbplatsen eller reklammediet, webbplatsens eller reklammediets URL, information som skickas automatiskt av din enhet (inklusive Språkinställning, IP-adress, demografiska uppgifter) intressedata, sociodemografiska uppgifter som är kopplade till en cookie eller annat ID. 

Cookie/verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Adform A/S, Danmark: Huvudtjänsteleverantör: Adform A/S, Danmark.

Gemensamt kontrollansvar:

Vi och Adform är gemensamt ansvariga för insamlingen av personuppgifter och deras utlämnande till Adform med hjälp av Adform-cookien och som gemensamt ansvariga. I avtalet fastställs vem som är ansvarig för att vissa dataskyddsskyldigheter uppfylls och vem som är ansvarig för uppföljning i samband med dina dataskyddsrättigheter. Adform ansvarar för att svara på dina förfrågningar och för dina dataskyddsrättigheter (t.ex. skyldigheten att tillhandahålla information, din rätt att invända etc.). För att utöva dina rättigheter kan du kontakta Adform på följande länk. Du kan också kontakta oss om detta. Du kan när som helst och utan att ange skäl återkalla ditt samtycke till cookies genom att kontakta Adform eller avaktivera verktygen enligt nedan.

När Adform behandlar uppgifterna för egna ändamål är Adform den enda personuppgiftsansvariga och ensam ansvarig för optimeringen av reklamkampanjer och målgrupper. Adform kommer att analysera de uppgifter som samlas in via cookies och ID för att kunna leverera riktade annonsköp för Adforms kunders räkning (inklusive oss), i enlighet med vad som anges i Adforms integritetspolicy. Klicka här för ytterligare information om Adforms behandling, inklusive när Adform raderar dina uppgifter.

Ytterligare mottagare finns i avsnitt 1.4. allmänna mottagare.

Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera det här verktyget via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan.  

Cookie livslängd: upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).

 Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 13 månader.

Rättslig grund:
Grundläggande: Art. 6.1 a GDPR (samtycke). 

2.5.9. (Website) Facebook Custom Audiences / Conversion (“Facebook Pixel”)
Syfte/Information:
Denna webbplats använder den så kallade "Facebook Pixel" och konverterings-API:n för det sociala nätverket "Facebook" av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Meta) för följande ändamål:

- Facebook (webbplats) Anpassade målgrupper

Vi använder Facebook-pixeln och Conversions API för remarketingändamål för att kunna kontakta dig igen inom 180 dagar. Detta gör det möjligt för oss att visa intressebaserade annonser ("Facebook Ads") till webbplatsens användare när de besöker det sociala nätverket "Facebook" eller andra webbplatser som också använder detta verktyg. På detta sätt fullföljer vi intresset av att visa annonser som är av intresse för dig för att göra vår webbplats eller våra erbjudanden mer intressanta för dig.

- Konvertering till Facebook

Vi använder också Facebook Pixel och Conversions API för att se till att våra Facebook-annonser matchar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande. Med hjälp av Facebook Pixel kan vi spåra Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad konvertering).

På grund av de marknadsföringsverktyg som används (Facebook Pixel och Conversions API) upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Facebook-servern så snart du har godkänt användningen av cookies som kräver ditt samtycke. Genom integreringen av Facebook-pixeln och användningen av Conversions API får Facebook information om att du har besökt motsvarande webbplats i vår internetnärvaro eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad i en Facebook-tjänst kan Facebook tilldela besöket till ditt konto.

Facebooks behandling av dessa uppgifter sker inom ramen för Facebooks datapolicy. Särskild information och detaljer om Facebook-pixeln, Conversions API och dess funktionalitet finns också i Facebooks hjälpområde.

Cookie/verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Gemensam registeransvarig:

Vi är gemensamt ansvariga tillsammans med Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Meta) för insamling och överföring av uppgifter i denna process. Detta gäller för följande ändamål:

- Skapandet av individualiserade eller lämpliga annonser samt för optimering av dem.

- Leverans av kommersiella och transaktionsrelaterade meddelanden (t.ex. via Messenger).

Följande processer omfattas därför inte av den gemensamma kontrollen:

- Den process som äger rum efter insamling och överföring ligger inom Metas ensamt ansvarsområde.

- Utarbetandet av rapporter och analyser i aggregerad och anonymiserad form utförs som bearbetare och ligger därför inom vårt ansvarsområde.

Vi har ingått ett motsvarande avtal med Meta om gemensamt kontrollansvar, som kan läsas här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Detta avtal definierar respektive ansvar för att uppfylla skyldigheten enligt GDPR med avseende på gemensamt kontrollansvar.

Kontaktuppgifterna för den registeransvarige och Metas dataskyddsombud finns här: https://www.facebook.com/about/privacy.

Vi har kommit överens med Meta om att Meta kan användas som kontaktpunkt för utövandet av de registrerades rättigheter (se avsnitt 1.3). Utan att det påverkar detta är jurisdiktionen för de registrerades rättigheter inte begränsad.

Ytterligare information om hur Meta behandlar personuppgifter, inklusive dess rättsliga grund och ytterligare information om de registrerades rättigheter finns här: https://www.facebook.com/about/privacy. Vi överför uppgifterna inom ramen för gemensamt kontrollansvar baserat på det legitima intresset enligt Art. 6 (1) f GDPR.

Information om villkoren för datasäkerhet finns här: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms och information om behandling på grundval av standardavtalsklausuler finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet om allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera verktyget via cookieinställningarna, som finns längst ner på huvudsidan och för inloggade användare på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Cookie livslängd: Upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).

Rättslig grund:
Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

2.5.14. Social Plug-ins
Syfte/Information:
Sociala Pluginprogram ("Plug-in") från sociala nätverk (Facebook, X, Pinterest) används på våra webbplatser, särskilt knappen "Dela" eller "Dela med vänner" från Facebook, vars webbplats facebook.com drivs av Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. Plugins är vanligtvis märkta med en Facebook-logotyp.

Förutom Facebook använder vi plugin-program från X (Leverantör: X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) och Pinterest (Leverantör: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland).

Av dataskyddsskäl har vi medvetet valt att inte använda direkta plugins från sociala nätverk på våra webbplatser. I stället använder vi lösningen "Shariff". Med hjälp av Shariff kan vi själva avgöra när och om uppgifter överförs till operatören av respektive socialt nätverk. Därför sker ingen automatisk dataöverföring till sociala nätverk som Facebook, X eller Pinterest när du går in på vår webbplats. Uppgifter överförs till sociala nätverk endast om du aktivt klickar på respektive knapp för sociala nätverk. I detta fall startar din webbläsare en anslutning till respektive socialt nätverks servrar. Genom att klicka på respektive knapp (t.ex. "Skicka vidare", "Dela" eller "Dela med vänner") godkänner du att din webbläsare skapar en länk till respektive socialt nätverks servrar och överför användningsuppgifter till respektive operatör av det sociala nätverket och vice versa. Vi har inget inflytande över arten och omfattningen av de uppgifter som sedan samlas in av de sociala nätverken.

Leverantörerna av de sociala nätverken lagrar de uppgifter som samlats in om dig som användarprofiler och använder dessa för reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering sker i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att visa efterfrågestyrd reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta respektive plug-inleverantör för att utöva denna rätt. Genom pluginprogrammen erbjuder vi dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

Mottagare:
Huvudleverantörer av tjänster:

-Meta Platforms Ireland Limited, Irland.
-X Corp., USA.
-Pinterest Inc., USA.

Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i EG-fördraget användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering:
Det är de huvudsakliga tjänsteleverantörerna som ansvarar för raderingen.

Rättslig grund:
Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

2.5.15. YouTube-Videos
Syfte/Information:
Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats, som lagras på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Dessa är alla integrerade i "utökat dataskyddsläge", dvs. inga uppgifter om dig som användare kommer att överföras till YouTube om du inte klickar på videorna för att börja spela upp dem. Först när du spelar upp videorna överförs de uppgifter som avses i nästa stycke till YouTube. Vi har inget inflytande över denna dataöverföring.

Genom att spela upp videorna får YouTube information om att du har kommit till motsvarande undersida på vår webbplats och kan placera ytterligare verktyg i marknadsföringssyfte. Om du är inloggad på Google kommer din information att kopplas direkt till ditt konto.

Cookie/verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Huvudtjänsteleverantör: Google Ireland Ltd, Irland.

Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
Radering är de viktigaste tjänsteleverantörernas ansvar.

Du kan avaktivera detta verktyg via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

2.5.16. Google Tag Manager
Syfte/Information:
På denna webbplats används Google Tag Manager. Denna tjänst gör det möjligt att hantera webbplatsens taggar via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar endast taggar. Detta innebär att inga kakor används och att inga personuppgifter lagras. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur samlar in uppgifter vid behov. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa uppgifter. Om en avaktivering har gjorts på domän- eller cookie-nivå förblir den giltig för alla spårningstaggar om de implementeras med Google Tag Manager.

Cookie/verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Google Ireland Ltd, Irland.

Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering:
Google Tag Manager lagrar inga personuppgifter.

Rättslig grund:
Art. 6.1 f GDPR (berättigat intresse).

2.5.17.Google Maps
Syfte/Information:
Denna webbplats använder tjänsten Google Maps för att visa kartmaterial och/eller vägbeskrivningar (t.ex. i vår apotekssökare). När du använder tjänsten överförs information om din användning av denna webbplats och din IP-adress till en Google-server i USA. Detta sker oberoende av om du har ett Google-konto där du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Google kan också placera ytterligare verktyg för marknadsföringsändamål. Om du är inloggad med ett Google-konto kommer dina uppgifter att länkas direkt till ditt konto.

Mer information om syftet med och omfattningen av Googles insamling och behandling av uppgifter finns på https://www.google.com/policies/privacy/.

Cookie/verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudsaklig tjänsteleverantör: Google LLC, USA. 

Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd har standardavtalsklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller även beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information, vänligen kontakta oss via tillvägagångssättet som beskrivs i 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnitt 1.4. om allmänna mottagare.

Radering/tillbakadragande:
De huvudsakliga tjänsteleverantörerna ansvarar för raderingen. Du kan avaktivera detta verktyg via cookieinställningarna här.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) fa GDPR (berättigat intresse) samtycke.

2.5.22. Friendly Captcha
Syfte/Information:
Den här webbplatsen använder i vissa fall Friendly Captcha för att undvika att automatiska program/robotar använder textfält. Det hjälper till att stödja säkerheten på vår webbplats och att undvika SPAM för användarna. Detta är också vårt legitima intresse och uppfyller vår rättsliga skyldighet.

Ytterligare information: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Cookie/verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Friendly Captcha GmbH, Tyskland: Huvudtjänsteleverantör: Friendly Captcha GmbH, Tyskland.

Ytterligare mottagare finns i avsnitt 1.4. allmänna mottagare.

Radering/återkallelse:
IP-adressen kommer omedelbart efter insamlingen att anonymiseras.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) c GDPR (när behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse).
Art. 6 (1) f GDPR (vid behandling i enlighet med det legitima intresse som beskrivs ovan).

3. Tjänster som erbjuds (on- och offline)

Förutom onlineanvändning av vår webbplats erbjuder vi olika andra tjänster, för vilka vi behandlar dina personuppgifter även offline.

I motsats till punkt 1.2. är det i vissa fall ett Beiersdorf-företag som är registeransvarig för de tjänster som erbjuds nedan, vilket du redan har fått veta i samband med kommunikationen. Om det därför hänvisas till delar av denna integritetspolicy, t.ex. genom en länk, och en Personuppgiftsansvarig redan har nämnts, t.ex. i sidfoten/underteckningen av ett e-postmeddelande eller ett kampanjkort, är denna person Personuppgiftsansvarig i enlighet med. Art. 4 nr 7 GDPR.      

3.1. Kontakt/kommunikation/samarbete
Syfte/Information:
När du kommunicerar och/eller samarbetar med oss, t.ex. via e-post eller via ett kontaktformulär på vår webbplats eller plattform för datautbyte, vare sig du är konsument, testperson, affärspartner eller kund, kommer de uppgifter som du lämnar (din e-postadress, i förekommande fall ditt namn och ditt telefonnummer, eller personuppgifter som lämnats under samtalet) att lagras och behandlas av oss för att t.ex. besvara dina frågor, förfrågningar eller i syfte att bedriva affärsrelaterad korrespondens.

När det gäller samarbetet med våra leverantörer har vi infört en intern utvärderingsprocess som i vårt legitima intresse syftar till att förbättra affärsrelationen genom att utarbeta en "handlingsplan". I regel behandlar vi endast information om företaget, men slutsatser kan dras om dig som kontaktperson om kommunikationen med leverantörerna granskas med avseende på svarstider, tillförlitlighet och öppenhet.

När du som konsument kontaktar oss per telefon kan vi fråga dig om telefonsamtalet får spelas in för kvalitetssäkrings- och utbildningsåtgärder. Om du samtycker till inspelningen kommer vi att behandla all information som du delar med dig av till oss under samtalet (kommunikationsinnehåll, eventuellt även känsliga (hälso-)uppgifter samt ditt telefonnummer och andra personuppgifter).

När vi behandlar uppgifter som uppstår under kommunikationen har vi ett legitimt intresse av att behandla uppgifterna i enlighet med rättsliga krav, för intern kontroll eller i enlighet med respektive kommunikationsförfrågan.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller en situation som liknar ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om dina personuppgifter inte tillhandahålls kan du inte använda den beskrivna tjänsten.

För alla andra fall av kontakt/kommunikation/samarbete är den personuppgiftsansvarige som anges i klausul 1.2. ovan.

Mottagare och källor:
För att bekämpa terrorism är vi enligt lag skyldiga att göra en jämförelse med sanktionslistor. Därför behandlar vi också dina uppgifter för att uppfylla de rättsliga kraven för jämförelse med dessa listor. Dessutom behandlar vi dina uppgifter inom Beiersdorf-koncernen för att förebygga och utreda brott och andra oegentligheter, bedöma och kontrollera risker, för intern kommunikation och för motsvarande administrativa ändamål. Om ett anknutet företag rapporterar ett behov av att arbeta med dig som leverantör, kommer vi att dela våra erfarenheter av att arbeta med dig med det anknutna företaget.

Om du är en affärspartner kommer vi att jämföra dina uppgifter med publicerade listor över vilseledande leverantörer (t.ex. varningslistor från World Intellectual Property Organization och Bundesanzeiger Verlag GmbH) för att fatta ett välgrundat beslut om potentiella betalningar. Vi kontrollerar också regelbundet din kreditvärdighet i vissa fall (t.ex. vid ingående av avtal). Vårt legitima intresse är att minimera den ekonomiska risken. För detta ändamål samarbetar vi med kreditupplysningsföretag från vilka vi får de nödvändiga uppgifterna. I detta syfte överför vi ditt namn och dina kontaktuppgifter till kreditupplysningsföretagen.

Om du är en affärskund eller partner kan det vara nödvändigt att överföra dina personuppgifter till potentiella köpare som en del av en företagstransaktion. I samband med due diligence behandlas vanligtvis anonymiserade uppgifter. Det kan dock vara nödvändigt att i specifika enskilda fall behandla personuppgifter. Vårt legitima intresse ligger i genomförandet av företagstransaktionen.

Dessutom överför vi uppgifterna till följande mottagare:

- Leverantörer av kund- och konsumenttjänster.
- Leverantör av plattform/hosting

Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd används standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. Dessutom har bindande företagsregler godkänts hos en leverantör av plattformar/hostingleverantörer. För mer information, vänligen kontakta oss via tillvägagångssättet som beskrivs i 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnitt 1.4 allmänna mottagare.

Radering/invändning:
Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang när lagringen inte längre är nödvändig, såvida det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider som måste iakttas.

Vid konsumentförfrågningar via vårt interna konsumenthanteringsverktyg raderas personuppgifterna vanligtvis efter ett år, om inga andra lagstadgade lagringsperioder gäller. Undantagsvis kommer uppgifterna att sparas längre om uppgifterna är nödvändiga för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Samtalsinspelningar lagras i högst 90 dagar.

Du kan invända mot dessa behandlingar i enlighet med kraven under punkt 4.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a GDPR tillsammans med art. 9 (2) a GDPR (samtycke: telefoninspelning).
Art. 6.1 b GDPR (vid behandling inom ramen för ett avtal eller en situation som liknar ett avtal).
Art. 6.1 c GDPR (när behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse).
Art. 6 (1) f GDPR (vid behandling i enlighet med det legitima intresse som beskrivs ovan).

4. Invändande mot eller tillbakadragande av ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter

Om du har gett ditt samtycke (Art. 6 (1) a GDPR) till behandlingen av dina uppgifter, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Ett sådant tillbakadragande påverkar tillåtligheten att behandla dina personuppgifter efter att du har gett detta till oss.

Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på överväganden av intressen (Art.  6 (1) f GDPR), kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandling inte är  nödvändig, i synnerhet för att slutföra ett avtal med dig, vilket beskrivs av oss i följande beskrivning av funktionerna. Vid en dylik invändning ber vi dig att förklara anledningarna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort.  I händelse av en motiverad invändning från dig, kommer vi att granska situationen och antingen stoppa eller justera databehandlingen, eller påpeka våra tvingande skäl för dig, vilka är värda att skydda, på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen.

Du kan givetvis när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalyssyften. Du kan informera oss om din invändning under ovannämnda kontaktuppgifter till den dataregisteransvarige.

Genom att klicka på Acceptera använder vi verktyg över webbplatser för att ge dig personlig information för marknadsföringsändamål via partners, även utanför vår webbplats. Dessa möjliggör personaliserade online annonser och utökade analys- och utvärderingsalternativ angående målgrupp och användarbeteende. Du samtycker också till att uppgifterna också kan överföras till tredjeparts länder utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan en adekvat skyddsnivå (särskilt USA). Det är möjligt att myndigheter kan komma åt uppgifterna utan någon rättslig åtgärd. Du kan när som helst avvisa eller dra tillbaka ditt samtycke här.