CARE CHANGES EVERYTHING.

OUR CARE CULTURE

På Beiersdorf har vår förståelse av omsorg alltid sträckt sig längre än till hudvård. Vår företagskultur och vår framgång bygger på principerna om öppenhet, förtroende, ömsesidig respekt, kulturell mångfald och internationalitet. På samhällsnivå sträcker vår omsorg sig till våra medmänniskor och till vår planet för att bidra till att skydda miljön och sammanhållningen mellan samhällen. Omsorg är därför en integrerad del av vårt syfte och vår företagsstrategi.

Vi litar på och stödjer människor som identifierar sig med vår företagskultur och våra värderingar, och som är entusiastiska samt ivriga att lära sig och angelägna om att växa.