Integritetspolicy

ATT SKYDDA DINA UPPGIFTER ÄR VIKTIGT FÖR OSS!

För Beiersdorf är inte endast vård och skydd av din hud viktigt. Vi lägger också stor vikt vid skyddet av dina personuppgifter. Det är därför vi respekterar din integritet och vill att du ska kunna lita på oss, lika mycket oavsett om det gäller dataskydd eller hudvård. Vi ger dig alltid öppen information om varför vi behöver dina uppgifter och om och hur länge vi lagrar dessa. Detta gör att du själv kan bestämma för vilka syften vi kan använda dina uppgifter. För att säkerställa bästa möjliga säkerhet överförs alltid informationen till oss i krypterad form. Om du inte längre önskar att vi ska använda dina uppgifter, vänligen meddela oss informellt, exempelvis genom e-post.

1. Generell information

Syftet med denna integritetspolicy är att tillhandahålla dig information avseende behandlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats och relaterade tjänster. 

1.1. Behandling av personuppgifter
Personuppgifter enligt art. 4 i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) är uppgifter relaterade till en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.e.x namn, adress, e-postadress, etc.

1.2. Dataregisteransvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med art.  4 (7) GDPR är: Beiersdorf AB, Theres Svenssons Gata 13, BOX 275, SE-417 55 GÖTEBORG, Tfn.: +46 (0)31 799 08 00 [Dataskydd[at]Beiersdorf.com] (se vår logotyp). Kontaktuppgifter till den dataskyddsansvarige: [Dataskydd[at]Beiersdorf.com ] eller via den dataregisteransvariges postadress, den “dataskyddsansvarige” tillhanda.  

1.3. Den registrerades rättigheter
I egenskap av registrerad som påverkas av databehandlingsverksamhet, har du följande rättigheter med hänsyn till dina personuppgifter, i enlighet med art 15 och följande. GDPR: 

 • Rätt till åtkomst 
 • Rätt till korrigering och radering; 
 • Rätt till begränsning av behandling; 
 • Rätt till dataportabilitet; och 
 • Rätt att invända. 

Dessutom har du rätt att inlämna klagomål till en tillsynsmyndighet avseende behandlingen av dina personuppgifter.

När vi arbetar med din rättighet som nämns ovan kan vi be dig om en identitetshandling. För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, se 3.1.

1.4. Utlämning till myndighet
Vid en rättslig skyldighet, förbehåller vi oss rätten att utlämna information om dig om vi är skyldiga att överlämna denna till behöriga myndigheter eller brottsbekämpande organ.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) c i GDPR (rättslig förpliktelse) 

2. Insamling och behandling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

När du besöker och använder vår webbplats  enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar eller på annat sätt tillhandahåller oss information, insamlar vi endast de personuppgifter (såsom loggdata) som din webbläsare överför till vår server, vilka är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, företag (t.ex. värdtjänster, innehållshanteringssystem), i enlighet med de efterfrågade ändamålen (för att visa webbplatsen och konfigurera innehållet). Radering av loggfilerna sker efter 7 dagar.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) b GDPR. (berättigat intresse)

2.1. Cookies
Utöver de tidigare nämnda uppgifterna används cookies eller andra tekniker som pixlar (hädanefter omnämnda som ”cookies”) på din dator när du besöker och använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare på din enhet för att spara vissa uppgifter eller bildfiler, såsom pixlar. Nästa gång du besöker vår webbplats på samma enhet kommer den information som sparades i dessa cookies att överföras, antingen till vår webbplats (”förstaparts-cookie”) eller till en annan webbplats som dessa cookies tillhör (”tredjeparts-cookie”).  

Genom den sparade och returnerade informationen upptäcker respektive webbplats att du redan har getts åtkomst till och besökt denna med den webbläsare som du använder på den enheten. Vi använder denna information för att kunna utforma och visa webbplatsen på ett optimalt sätt i linje med dina preferenser. I det avseendet är det bara cookien i sig självt som identifieras på din enhet. Utöver detta kommer dina personuppgifter endast att lagras efter ditt uttryckliga samtycke eller om det är absolut nödvändigt för att kunna använda den tjänst som du erbjuds och ges åtkomst till i enlighet med detta.

Denna webbplats använder följande typer av cookies, vilkas omfattning och funktionalitet beskrivs nedan:

 • Tekniska cookies (Typ A)
 • Funktions- och prestandacookies (Typ B)
 • Samtyckesbaserade cookies (t.ex. marknadsföringscookies) (Typ C)

Du kan finna mer information kring de olika typer av cookies som har konfigurerats och använts, i beskrivningen av de verktyg som har implementerats på våra webbplatser i denna integritetspolicy. Om denna webbplats använder en plattform för hantering av cookies kan du dessutom hitta ytterligare information där.

2.1.1. Tekniska cookies (Typ A)
Tekniska cookies garanterar funktioner utan vars hjälp du inte kan använda våra webbsidor på avsett vis. Dessa cookies används enbart av oss. Det innebär att all information som lagras i cookies returneras till vår webbplats.  

Tekniska cookies används exempelvis för att se till att du som registrerad användare alltid förblir inloggad när du besöker olika undersidor på vår webbplats och därmed inte behöver ange dina inloggningsuppgifter igen varje gång du går till en ny sida. 

Tekniska cookies kan användas på vår webbplats utan ditt samtycke. Därför kan tekniska cookies inte aktiveras eller inaktiveras individuellt. Du kan dock när som helst inaktivera cookies i din webbläsare (se nedan).

Rättslig grund:
Art. 6 (1) b i GDPR (situation som liknar ett avtal)

2.1.2. Funktions- och prestandacookies (Typ B)
Funktionscookies gör det möjligt för vår webbplats att lagra redan tillhandahållen information (såsom val av registrerat namn eller språk) och erbjuder dig förbättrade och mer anpassade funktioner baserat på denna information. Dessa cookies samlar in och lagrar enbart anonyma uppgifter så de kan inte spåra din aktivitet på andra webbplatser.

Prestandacookies samlar in information om hur våra webbplatser används för att förbättra deras attraktivitet, innehåll och funktionalitet. Dessa cookies hjälper oss exempelvis att avgöra huruvida och vilka undersidor på vår webbplats som besöks och vilket innehåll som användare är särskilt intresserade av. I synnerhet registrerar vi antalet besök på en webbplats, antal undersidor som har besökts, tiden som har tillbringats på vår webbplats, i vilken ordning sidorna har besökts, vilka söktermer om ledde dig till oss, land, region, och, om tillämpligt, stad från vilken sidan besöks, och andelen mobila enheter som använder våra webbplatser. Vi fångar även rörelser, klick och scrollningar med datormusen för att förstå vilka områden av vår webbplats som är av särskilt intresse för användare. Som ett resultat av detta kan vi skräddarsy innehållet på vår webbplats mer specifikt för våra användares behov och optimera våra erbjudanden. Den IP-adress på din dator som överförs av tekniska skäl är generellt automatisk anonymiserad och gör det inte möjligt för oss att dra några slutsatser om den enskilde användaren. 

Funktions- och prestandacookies är så kallade ”absolut nödvändiga” cookies i den mening som avses i e-integritetsdirektivet 2002/58 EG och kräver inte samtycke.

Du kan när som helst justera cookie-inställningarna här  (aktivera eller inaktivera).

Rättslig grund:
Art.6 (1) f GDPR (berättigat intresse)

2.1.3. Samtyckesbaserade Cookies (Typ C)
Cookies som varken är tekniska coockies (Typ A) eller funktions- eller prestandacookies (Typ B) kommer endast att användas efter ditt uttryckliga samtycke, t.ex. marknadsföringscookies.

Vi förbehåller oss även rätten att använda information som vi har erhållit genom cookies från en anonym analys av användarbeteendet hos besökare på vår webbplats för att visa specifik reklam för vissa av våra produkter på våra egna webbplatser. Vi tror att du som användare drar fördel av detta eftersom vi visar reklam eller innehåll som vi tror passar dina intressen baserat på ditt surfbeteende, så att du kommer att se mindre slumpmässigt utspridd reklam eller ett visst innehåll som kan vara av mindre intresse för dig.

Marknadsföringscookies kommer från externa reklamföretag (tredjepartscookies) och används för att samla in information om de webbplatser som har besökts av användaren för att skapa målgruppsinriktad reklam för användaren.

Opt-out för cookies som används för onlineannonsering

Du kan även hantera många företags cookies för onlineannonsering genom verktyg för konsumentval, vilka har skapats i enlighet med självregleringsprogram i många länder, såsom det USA-baserade https://www.aboutads.info/choices/ eller det EU-baserade http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Du kan när som helst personligen, dra tillbaka ditt samtycke till användningen av samtyckesbaserade cookies (Typ C) med effekt för framtiden, genom att justera dina cookie-inställningar i enlighet med detta. 

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

2.1.4. Administrering och radering av alla cookies.
Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att cookies i allmänhet förhindras från att sparas på din enhet och/eller för att förhindra att du tillfrågas varje gång huruvida du samtycker till att cookies aktiveras. Du kan även när som helst radera cookies som har aktiverats på nytt. Du kan ta reda på hur allt detta fungerar i detalj med din webbläsares hjälpfunktion. 

Vänligen notera att en inaktivering av cookies i allmänhet kan leda till funktionsbegränsningar på vår webbplats.

2.2. Webbanalys
2.2.1. Google Analytics
Syfte/Information:
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”). Konfigurationen av Google Analytics har ändrats av oss så att den endast fungerar för mätning, såvida inte ett separat samtycke för ytterligare reklamfunktioner har getts.

Google Analytics använder en särskild slags cookie, vilken lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av vår webbplats. De cookies som Google Analytics använder för mätning är förstapartscookies, vilket innebär att de registrerades cookievärden kommer att vara olika för varje kund (det finns alltså inte ett enda Google Analytics-cookie-ID som används på alla webbplatser som använder Google Analytics). Den information om din användning av denna webbplats som genereras av cookien överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där.

Vi vill påpeka att Google Analytics har utökats på denna webbplats för att inkludera koden  “gat._anonymizeIp();” för att säkerställa en anonym registrering av IP-adresser (så kallad IP-maskering). På grund av IP-anonymiseringen på denna webbplats, förkortas din IP-adress av Google inom EU:s territorium och i avtalsstaterna inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA och förkortas där. 

Google använder denna information på våra vägnar för att analysera din användning av denna webbplats för att sammanställa rapporter kring webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med användning av Google Analytics sammankörs inte med övrig Google-data. 

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Vi kan använda den statistik som inhämtats för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Dessutom får vi information om funktionaliteten på vår webbplats (till exempel för att upptäcka navigeringsproblem).

I konfigurationen av Google Analytics har vi sett till att Google tar emot dessa data som personuppgiftsbiträde och därför inte får använda dessa data för sina egna syften. Konfigurationen ”Google Analytics Advertising Features” är oberoende av detta och beskrivs i aktuellt avsnitt nedan, förutsatt att den också används på denna webbplats.

Använda cookies: Typ B: För ytterligare information, se Cookie-avsnitt.

Mottagare:

Tredjepartsinformation: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Användarvillkor för Google Analytics: 
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Allmän översikt över Google Analytics’ säkerhets- och integritetsbestämmelser: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, såväl som Googles integritetspolicy.

Radering/Invändning:

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in programvaran för din webbläsare korrekt. Dessutom kan du förhindra att Google registrerar de uppgifter som är relaterade till din användning av webbplatsen, vilka har genererats av cookien (inklusive din IP-adress) och att dessa uppgifter behandlas, genom att ladda ned och installera webbläsarens plug-in, som är tillgänglig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Cookie-livstid: upp till 12 månader (detta gäller endast cookies som har konfigurerats av denna webbplats). Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 26 månader.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) f GDPR (berättigat intresse)

2.2.2. A/B Testing
Syfte/Information:
Denna webbplats genomför även analyser av användarbeteende via en så kallad A/B testing. Vi kan visa dig våra webbplatser med lite varierat innehåll, beroende på din profiluppgift. Detta gör det möjligt för oss att analysera och regelbundet förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för dig som användare. 

Cookies lagras på din dator för dessa analyser. Den information som samlas in på detta sätt lagras uteslutande på en server inom EU.  Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in programvaran för din webbläsare korrekt.   

Innan analyserna utförs behandlas IP-adresserna ytterligare i förkortad form, så att en direkt personlig kontakt kan uteslutas. Den IP-adress som överförs av din webbläsare sammankörs inte med övrig data som har insamlats av oss.

Använda cookies: Typ B: För ytterligare information, se Cookie-avsnitt.

Mottagare: 
Uppgifterna är tillgängliga genom vår leverantör av analytiska tjänster, vilken är baserad i EU. 

Radering/Invändning: 

Cookie-livstid: upp till 2 år (detta gäller endast cookies som har konfigurerats av denna webbplats.). 

Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 25 månader.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) f GDPR (berättigat intresse)

2.3. Sociala plugin-program
Sociala plugin-program (“plug-ins”) för sociala nätverk används på våra webbplatser, i synnerhet “Dela” eller “Dela med vänner” knappen på Facebook, vars webbplats facebook.com drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, är ansvarig för Facebook.com i Europa. Plugin-programmen är vanligtvis märkta med Facebooks logotyp.

Utöver Facebook, använder vi plugin-program från “Twitter” (Leverantör: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) och “Pinterest” (Leverantör: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA). 

Av dataskyddsskäl har vi medvetet beslutat att direkta plugin-program för sociala nätverk inte ska användas på våra webbplatser. I stället använder vi “Shariff”-lösningen. Med hjälp av Shariff kan vi själva bestämma när och huruvida data överförs till operatören för respektive sociala nätverk. Av denna anledning är det ingen automatisk dataöverföring till sociala nätverk, såsom Facebook, Twitter eller Pinterest när du väl har fått tillgång till vår webbplats. Data kommer endast att överföras till sociala nätverk om du aktivt klickar på knappen för respektive sociala nätverk. I detta fall ansluter din webbläsare till servrarna för respektive sociala nätverk. Genom att klicka på respektive knapp (t.ex.  “Vidarebefordra”, “Dela” eller “Dela med vänner”) samtycker du till att din webbläsare kommer att skapa en länk till servrarna för respektive sociala nätverk och överföra användardata till respektive operatör för det sociala nätverket och vice versa. Vi har ingen påverkan på beskaffenheten hos och omfattningen av de uppgifter som då samlas in genom de sociala nätverken.  

Leverantören av det sociala nätverket lagrar de uppgifter som har samlats in om dig såsom användarprofiler och använder dessa för annonsering, marknadsundersökningar och/eller efterfrågan-orienterad utformning av sin webbplats. En dylik utvärdering äger i synnerhet rum (även för icke inloggade användare) för skapande av en efterfrågan av en rättvis annonsering, och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att kunna utöva denna rättighet. Genom plugin-programmen erbjuder vid dig en möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

Uppgifterna överförs oavsett om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad där eller ej. Om du är inloggad hos plugin-leverantören, kommer dina uppgifter som har samlats in av oss att direkt tilldelas ditt befintliga konto med hjälp av plugin-leverantören. Om du klickar på den aktiverade knappen och, exempelvis, länkar till sidan, lagrar plugin-leverantören även denna information på ditt användarkonto och delar det offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet när du har använt ett socialt nätverk, i synnerhet innan du aktiverar knappen, eftersom du på detta sätt kan undvika att bli tilldelad en profil hos plugin-leverantören.

För mer information kring syfte med och omfattning av datainsamling och dess behandling av plugin-leverantören, hänvisas du vänligen till dataskyddsdeklarationerna för dessa leverantörer enligt nedan: De kommer även att tillhandahålla dig ytterligare information kring dina rättigheter i detta avseende och kring inställningsalternativ för att skydda din integritet.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ytterligare information avseende datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, såväl som http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.  

d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA; http://about.pinterest.com/privacy/

e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.4. Social inloggning
För att registrera dig och logga in på ditt kundkonto, har du även möjligheten att identifiera dig med din befintliga profil på ett av följande sociala nätverk, Facebook, Twitter eller Google, och slutligen registrera dig eller logga in. 

För detta ändamål kommer du att på registreringssidan eller inloggningssidan finna de motsvarande symbolerna för de respektive leverantörerna av de sociala nätverk som stöds av vår webbplats. Innan en anslutning till leverantören har upprättats, måste du uttryckligen samtycka till behandlingen och överföringen av de uppgifter som beskrivs nedan:

Genom att klicka på respektive symbol öppnas ett nytt popup-fönster, i vilket du måste logga in med dina inloggningsuppgifter för det sociala nätverket. När du har loggat in kommer det sociala nätverket att berätta för dig vilka uppgifter som kommer att överföras till oss för autentisering som en del av registrerings- eller inloggningsprocessen. Om du har samtyckt till denna dataöverföring, kommer de fält som vi kräver ska ifyllas för registrering, att ifyllas med de överförda uppgifterna. De uppgifter som vi kräver för registrering eller inloggning är din e-postadress.

Dina uppgifter kommer endast att lagras av oss och användas för de syften som anges i denna integritetspolicy, efter ditt uttryckliga samtycke till användningen av de överförda och efterfrågade uppgifterna. Det finns ingen länk utöver autentiseringsprocessen mellan ditt kundkonto hos oss och ditt konto på motsvarande sociala nätverk. 

För att kunna genomföra autentiseringsprocessen för registrering och inloggning, överförs din IP-adress till respektive leverantör av sociala nätverk. Vi har ingen påverkan på syftet med och omfattningen av datainsamling och på den ytterligare behandlingen av uppgifterna av respektive leverantör av sociala nätverk. För ytterligare information, vänligen läs dataskyddsinformationen för respektive leverantör:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ytterligare information avseende datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications såväl som http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.  

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

Facebook Connect
Om en så kallad “Facebook Connect-knapp” finns på denna webbplats, kan du logga in på vår webbplats med dina användaruppgifter för Facebook. Dessutom kan Facebook Connect automatiskt inkludera information om dina aktiviteter på vår webbplats på din Facebookprofil. I detta avseende kommer du både att ges möjlighet att ge ditt uttryckliga samtycke till att tilldela åtkomst till dina användaruppgifter för Facebook, och till att publicera information och aktiviteter på din Facebookprofil. Användningen av ytterligare uppgifter (t.ex. kontaktuppgifter via din e-postadress) äger endast rum med ett föregående uttryckligt samtycke. Vänligen, notera att Facebook tar emot information om applikationen eller webbplatsen via Facebook Connect, inklusive vad du gör. För att anpassa anslutningsprocessen kan Facebook i vissa fall ta emot en begränsad mängd information innan godkännandet av applikationen eller webbplatsen. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den ytterligare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook, såväl som dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för skyddet av din integritet återfinns i Facebooks integritetspolicy.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ytterligare information avseende datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications såväl som http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

2.5. YouTube-Videor
Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats, vilka lagras på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats.  Dessa är alla integrerade i det “utökade dataskyddsläget ”, dvs. inga uppgifter om dig som användare kommer att överföras till YouTube, om du inte klickar på videorna för att börja spela upp dem. Det är bara när du spelar upp videorna som de uppgifter som det hänvisas till i nästa stycke kommer att överföras till YouTube. Vi har ingen påverkan på denna dataöverföring.

Genom att besöka webbplatsen får YouTube den information som du har getts åtkomst till på motsvarande undersida av vår webbplats. Dessutom kommer de uppgifter som anges i avsnitt 2 av denna integritetspolicy att överföras. Detta är oberoende av huruvida YouTube tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller huruvida inget användarkonto existerar. Om du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter direkt att kopplas till ditt konto. Om du önskar att inte bli kopplad till din profil på YouTube, måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Leverantören av det sociala nätverket lagrar de uppgifter som har samlats in om dig såsom användarprofiler och använder dessa för annonsering, marknadsundersökningar och/eller efterfrågan-orienterad utformning av sin webbplats. En dylik utvärdering äger rum (även för icke-inloggade användare) för att tillhandahålla en efterfrågan-orienterad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta YouTube för att kunna utöva denna rättighet.

För mer information om syftet med och omfattningen av datainsamling och behandling av YouTube, vänligen se integritetspolicyn. Där kommer du även att finna ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy;

Överföringar till tredjeparts länder är möjliga. Som en lämplig skyddsklausul i enlighet med art. 46 GDPR gäller. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

2.6. Onlineannonsering
2.6.1. Google Ads (tidigare Google Adwords)
Syfte/information
2.6.1.1. Google Ads-konvertering
Vi använder Google Ads tjänster för att skapa uppmärksamhet kring våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (så kallade Google Ads) på externa webbplatser. Vi kan med hjälp av de data vi får från reklamkampanjerna mäta hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi vill visa dig annonser som är intressanta för dig för att göra vår hemsida mer attraktiv för dig och för att kunna göra en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Annonsmaterialet levereras av Google via så kallade "Ad Servers". För detta ändamål använder vi ad server cookies, genom vilka vissa parametrar för att mäta framgång, bland annat införandet av annonser eller användarnas klickbeteenden kan mätas. Om du besöker vår webbplats via en Google-annons sparar Google Ads en cookie på din dator. Dessa cookies löper vanligtvis ut efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. För denna cookie sparas vanligtvis följande som analysvärden: cookiens unika id, antalet annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konvertering efter visning) och "opt out"-information (indikerar att användaren inte längre vill adresseras).

Med hjälp av dessa cookies kan Google känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och cookien som är sparad på kundens dator inte har löpt ut kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan. Varje Google Ads-kund har tilldelats en specifik cookie. Cookies kan därför inte spåras via Google Ads-kundernas webbplatser. Vi samlar inte in och behandlar inga personuppgifter i ovan nämnda reklamåtgärder. Vi tar bara emot statistiska utvärderingar från Google. Utifrån dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av de använda reklamåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter genom vår användning av reklammaterial. Framför allt kan vi inte identifiera användare utifrån denna information.

Eftersom marknadsföringsverktyg har använts startar din webbläsare en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den vidareanvändning av uppgifterna som uppstår genom att Google använder detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår vetskap: Vi använder annonskonvertering, vilket innebär att Google tar emot information om det du ansåg vara en intressant del av vår information på internet eller om det meddelande från oss som du klickade på. Om du har anslutit dig till en Google-tjänst kan Google koppla ihop ditt besök med ditt konto. Även om du inte har registrerat dig hos Google eller inte har loggat in är det möjligt för leverantörerna att hämta och spara din IP-adress.

2.6.1.2. Google Ads Remarketing
Vi använder remarketing-funktionen i Google Ads-tjänsten. Remarketing-funktionen gör att vi kan presentera webbannonser för våra användare som baseras på vad de har visat sig vara intresserade för på andra webbplatser i Googles annonsnätverk (i en Google-sökning eller på YouTube, så kallade "Google-ads" eller på andra webbplatser). I detta syfte analyseras användarnas interaktion på vår webbplats, till exempel vilka erbjudanden användaren var intresserad av, för att vi ska kunna visa annonser som är personligt anpassade för användarna också på andra sidor efter att de har besökt vår webbplats. För att göra detta sparar Google en siffra från webbläsarna hos de användare som besöker vissa Google-tjänster eller -webbplatser i Googles Display-nätverk. Denna siffra, som kallas "cookie", används för att registrera dessa användares besök Siffran används endast för att identifiera en webbläsare på en viss enhet. De cookies som används är: Typ C. För mer information, se avsnittet om cookies, 2.1 Cookies.  

Mottagare:
För mer information om syftet och omfattningen av googles datainsamling och datahantering, se dataskyddspolicyn. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och vilka alternativ för inställningar som finns tillgängliga för att du ska kunna skydda din integritet:

https://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy;  Överföringar till tredjeparts länder är möjliga. Som en lämplig skyddsklausul i enlighet med art. 46 GDPR gäller. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Du hittar också mer information på Network Advertising Initiative (NAI:s) webbplats på http://www.networkadvertising.org.

Radering/tillbakadragande:

Du kan se till att du inte kommer att omfattas av denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsares programvara på avsett sätt, först och främst genom att inte godkänna cookies från tredjepart får du inga annonser från tredjepartsleverantörer b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning, genom att ställa in din webbläsare så att cookies blockeras av domänen www.google.adservices.com, https://www.google.co.uk/settings/ads tas den här inställningen bort när du raderar dina cookies; c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörerna som ingår i självregleringskampanjen "Om annonser" via länken http://www.aboutads.info/choices raderas denna inställning när du tar bort dina cookies, d) genom att permanent avaktivera Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome i dina webbläsare under länken (klicka här) genom att ange dina cookiepreferenser på avsett sätt (klicka här). Observera att du i detta fall kanske inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner som erbjuds fullt ut.

Hur länge finns cookien kvar: upp till  180 dagar (detta avser endast de cookies som har ställts in av denna webbplats).

Rättslig grund:
+D22Art. 6 (1) a i GDPR. (medgivande)

2.6.2. Google Analytics annonseringsfunktioner

Den här webbplatsen använder även de utökade funktionerna i Google Analytics (Google Analytics annonseringsfunktioner) förutom standardfunktionerna. De av Google Analytics annonseringsfunktioner som används på denna webbplats innefattar:

 • Rapportering av exponeringar i Google Display Network
 • Google Analytics demografi- och intresserapporter
 • Integrerade tjänster som kräver att Google Analytics samlar in data för reklamändamål, inklusive insamling av data via annonscookies och identifierare.

Vi använder därför förstapartscookies (t.ex. Google Analytics-cookies) och Google-annonseringscookies och -identifierare tillsammans för att optimera denna webbplats.

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in det i ditt webbläsarprogram, b) via dina personliga preferenser för Google-annonser på https://www.google.com/ads/preferences/?hl=sv; c) genom att ställa in dina cookiepreferenser i enlighet med detta (klicka här). Observera att du i detta fall kanske inte fullt ut kommer att kunna utnyttja alla funktioner som erbjuds.

De cookies som används är av typ C. För mer information, se avsnittet om cookies.

 Hur länge finns cookien kvar: upp till 12 månader (detta avser endast de cookies som har ställts in av denna webbplats).

Rättslig grund: 
Art. 6 (1) a i GDPR. (samtycke)

2.6.3. Google Campaign Manager
Information/syfte:
Denna webbplats använder också Googles marknadsföringsverktyg Campaign Manager. Campaign Manager använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare får se samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-id för att spåra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Campaign Manager använda cookiens id för att samla så kallade konverteringar avseende annonsbegäran. Det här är fallet exempelvis när en användare ser en Campaign Manager-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där.

Använda cookies: Typ C. För mer information, se avsnittet om cookies.

Mottagare:
Tredje parts information: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Överföringar till andra länder är möjliga. Som ett passande skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 46 GDPR tillämpas. Mer information om detta ämne finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Ytterligare mottagare:
Vi överför de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbiträden (t.ex. leverantörer av plattforms-, hosting-, support- och analystjänster) i enlighet med de nödvändiga syftena (för att utföra annonser). Plattforms-/hostingleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som ett lämpligt skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Radering/återkallelse:
Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta (särskilt genom att undertrycka cookies från tredje part får du inga annonser från tredjepartsleverantörer), b) genom att avaktivera de intressebaserade annonser från de leverantörer som ingår i självregleringskampanjen "About Ads" via länken http://www.aboutads.info/choices.This inställningen raderas när du raderar dina cookies, c) genom att permanent avaktivera i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken http://www.google.com/settings/ads/plugin, d) genom att ställa in dina cookieinställningar i enlighet med detta. 

Cookietid: upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a i GDPR.D24 (medgivande)

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a i GDPR.D24

2.6.4. Adform
Syfte/information:
Denna webbplats använder även marknadsföringsverktyget Adform från Adform A/S Danmark. Adform använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare får se samma annonser mer än en gång. Adform använder ett cookie-id för att spåra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Adform använda cookiens id för att samla in konverteringar relaterade till annonsbegäran. Det här är fallet exempelvis när en användare ser en Adform-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där. Enligt Adform innehåller cookies inte personuppgifter, som e-postadress, namn eller adresser.

Din webbläsare upprättar automatiskt en direktanslutning till Adform-servern när du besöker vår webbplats. Genom att integrera Adform, tar Adform emot information om vad du har tittat på avseende vår närvaro på internet eller information om att du har klickat på en annons från oss.Dessutom gör Adform-cookies att vi kan se om du genomför vissa åtgärder på vår webbplats efter att ha tittat på en av våra visnings-/videoannonser på Adform eller andra plattformar via Adform eller genom att klicka på en (konverteringsspårning). Adform använder denna cookie för att se vilket innehåll du har interagerat med på vår webbplats för att senare kunna skicka riktade annonser. 

Använda cookies: Typ C. För ytterligare information, se Cookie-avsnitt.

Mottagare:
Mer information om Adform finns på https://site.adform.com/, när det gäller dataskydd på Adform A/S Danmark: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

Radering/utdrag:
Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsares programvara, i synnerhet genom att undertrycka cookies från tredje part, får du inga annonser från tredjepartsleverantörer, b) genom att avaktivera cookies från Adform via din webbläsare på https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ c) genom att ange dina cookiepreferenser i enlighet med detta (klicka här). 

Livslängd för cookies: upp till 180 dagar efter senaste aktivitet (detta gäller endast för cookies som har ställts in av denna webbplats). Maximal lagringsperiod för data: upp till 13 månader.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a i GDPR. (samtyckte)

2.6.5. (Webbplats) Facebook Custom Audiences / Conversion ("Facebook Pixel")
Information/syfte:
Den här webbplatsen använder så kallade Facebook "Pixel" och konverterings-API:et från det sociala nätverket för följande ändamål:

 • Facebook (webbplats) Anpassade målgrupper
  Vi använder Facebook-pixeln och konverterings-API:et för remarketingändamål för att kunna kontakta dig igen inom 180 dagar. Detta gör att vi kan visa intressebaserade annonser ("Facebook-annonser") för användare av webbplatsen när de besöker det sociala nätverket "Facebook" eller andra webbplatser som också använder detta verktyg. På detta sätt strävar vi efter intresset för att visa annonser som är intressanta för dig för att göra vår webbplats eller erbjudanden mer intressanta för dig.
 • Facebook-konvertering
  Vi använder också Facebook Pixel och konverterings-API:et för att säkerställa att våra Facebook-annonser matchar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande. Med hjälp av Facebook Pixel kan vi spåra effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål genom att se om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "konvertering").

På grund av de marknadsföringsverktyg som används, (Facebook pixel och konverterings-API:et) skapar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Facebook-servern så snart du har godkänt användningen av cookies som kräver ditt samtycke. Genom integreringen av Facebook-pixeln och konveriterings-API:et får Facebook informationen att du har anropat motsvarande webbplats för vår internetnärvaro eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en Facebook-tjänst kan Facebook tilldela ditt konto ditt besök.

Behandlingen av dessa uppgifter av Facebook sker inom ramen för Facebooks datapolicy [https://www.facebook.com/policy.php]. Speciell information och detaljer om Facebook-pixeln, konveriterings-API:et  och dess funktionalitet finns också i Facebook-hjälpcenter [https://www.facebook.com/business/help/742478679120153].

Använda kakor: typ C. För mer information, se Cookie-avsnitt.

Mottagare:
Gemensam styrenhet:

Vi är gemensamt ansvariga med Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Facebook) för insamling och överföring av data i denna process. Detta gäller för följande ändamål:

 • Skapandet av individualiserade eller lämpliga annonser samt för optimering av dem
 • Leverans av kommersiella och transaktionsrelaterade meddelanden (t.ex. via Messenger)

Följande processer täcks därför inte av gemensamt kontrollföretag:

 • Processen som äger rum efter insamlingen och överföringen ligger på Facebooks enda ansvar.
 • Utarbetandet av rapporter och analyser i aggregerad och anonymiserad form utförs som processor och ligger därför inom vårt ansvar.

Vi har ingått ett motsvarande avtal med Facebook om gemensamt kontrollföretag, som kan nås här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Detta avtal definierar respektive ansvar för att uppfylla förpliktelsen enligt GDPR med avseende på gemensam kontroll.

Kontaktuppgifterna för den registeransvarige och dataskyddsombudet på Facebook finns här: https://www.facebook.com/about/privacy.

Vi har kommit överens med Facebook om att Facebook kan användas som kontaktpunkt för utövandet av den registrerades rättigheter (se avsnitt 1.3).

Utan att det påverkar detta är jurisdiktionen för Datasubjektens rättigheter inte begränsad.

Mer information om hur Facebook behandlar personuppgifter, inklusive dess rättsliga grund och ytterligare information om registrerades rättigheter finns här: https://www.facebook.com/about/privacy. Vi överför uppgifterna inom ramen för gemensamt kontrollföretag baserat på det berättigade intresset enligt art. 6 (1) f GDPR.

Information om datasäkerhetsvillkoren finns här. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms och om behandling på grundval av standardavtalsklausuler finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Ytterligare mottagare:

Vi överför också de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för bearbetning och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, kontraktsbehandlare (t.ex. plattforms-, hosting-, support- och analystjänsteleverantörer) i enlighet med nödvändiga syften ( för genomförande av annonsvisning och analys). Plattforms- / värdleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeparts land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som ett lämpligt skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler enligt art. 46 GDPR med dessa leverantörer.

Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Radering/utdrag:Funktionen ”Facebook Custom Audiences” kan inaktiveras i inställningen av cookies och för inloggade användare på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. Livslängd för cookies: upp till 180 dagar efter senaste aktivitet (detta gäller endast för cookies som har ställts in av denna webbplats

Rättslig grund:
Art. 6 (1) en GDPR (samtycke)

2.7. Google Tag Manager
Syfte/information:
Denna webbplats använder Google Tag Manager. Denna tjänst gör att taggar kan hanteras genom ett gränssnitt. Google Tool Manager implementerar endast taggar.  Detta innebär att inga cookies används och att inga personuppgifter lagras.  Google Tool Manager utlöser andra taggar, vilka i sin tur samlar in uppgifter om nödvändigt. Emellertid har inte Google Tag Manager åtkomst till dessa uppgifter.  Om en inaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå, förblir den giltig för alla spårningstaggar om de implementeras med Google Tag Manager.

Mottagare:
Tredjepartsinformation: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Överföring till tredjeparts länder är möjliga. Som ett lämpligt skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler enligt art. 46 GDPR. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) f GDPR (legitimt intresse)

2.8 Captchas (robotfilter)
Denna webbplats använder i vissa fall Google reCAPTCHA v2 för att undvika att textfälten används av automatiserade program/robotar. Det bidrar till att stärka säkerheten på vår webbplats och att undvika att användarna får spam. Det hör också till vårt berättigade intresse och uppfyller vår rättsliga förpliktelse. Insamlade data är maskin- och programvaruinformation, till exempel enhets- och programdata och resultatet av integritetskontroller. Dessa data skickas till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Data kommer inte att användas av Google för anpassade annonser. 

Mer information finns i deras sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy. Ytterligare dokumentation finns här: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

Rättslig grund: 
Art. 6 (1) c GDPR (när bearbetning är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet)
Art. 6 (1) f GDPR (vid behandling enligt det legitima intresse som beskrivs ovan)

3. Ytterligare tjänster som erbjuds (på och utanför nätet)

Förutom den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi andra tjänster, där vi behandlar dina personuppgifter. 

Om vi använder kontrakterade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller vill använda dina uppgifter i annonssyfte informerar vi dig i detalj om respektive process nedan. 

Externa tjänsteleverantörer har noggrant valts ut och anlitats av oss, är bundna av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när vi erbjuder kampanjer, utlottningar, avtal eller liknande tjänster tillsammans med partners. Mer information kan erhållas när du lämnar uppgifterna eller anges i beskrivningen av tjänsterna nedan.

I motsats till 1.2, är ibland ett Beiersdorf-bolag personuppgiftsansvarig för de tjänster som erbjuds nedan, som redan har namngetts för dig som ett led i kommunikationen. Om en hänvisning därför görs till avsnitt i denna sekretesspolicy, t.ex. via en länk, och en personuppgiftsansvarig redan har namngetts, t.ex. i sidfoten/signaturen i ett e-postmeddelande eller kampanjkort, är denna person personuppgiftsansvarig i enlighet med art. 4, punkt 7 i GDPR.

Om våra tjänsteleverantörer är baserade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan internationella dataöverföringar förekomma. Vi kommer att informera dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av tjänsten nedan.

3.1. Kontakt/Kommunikation/Samarbeten
Syfte/Information:
Vid kommunikation och/eller samarbete med oss, t.ex. via e-post eller via kontaktformulär på vår webbplats, datautbytesplattform och i egenskap av konsument, testperson, affärspartner eller kund sparas de uppgifter du lämnar ut (din e-postadress, om aktuellt ditt namn och telefonnummer eller personuppgifter som överlämnas under samtalet) och behandlas av oss för att t.ex. besvara en fråga eller begäran eller i samband med affärsrelaterad korrespondens.

När du kontaktar oss per telefon som konsument kan vi fråga dig om telefonsamtalet får spelas in för kvalitetssäkring och utbildning. Om du samtycker till inspelningen kommer vi att behandla all information som du delar med dig av under samtalet (kommunikationsinnehåll, eventuellt även känsliga (hälso-)uppgifter samt ditt telefonnummer och andra personuppgifter).

Vid behandling av data som överlämnas under kommunikationen har vi ett berättigat intresse att behandla uppgifterna i enlighet med rättsliga krav, för intern verifiering eller i enlighet med en kommunikationsbegäran. 

Mottagare och källor:
För att bekämpa terrorism är vi skyldiga enligt lag att göra en jämförelse med sanktionslistor. Därför behandlar vi också dina uppgifter så att vi uppfyller de rättsliga kraven på jämförelse med dessa listor. Dessutom behandlar vi dina uppgifter inom Beiersdorf Group för att förebygga och utreda brott och annat felaktigt beteende, bedöma och kontrollera risker, för intern kommunikation och för motsvarande administrativa ändamål.Om du är en affärspartner kommer vi att jämföra dina uppgifter med publicerade listor över vilseledande leverantörer (t.ex. varningslistor från World Intellectual Property Organization och Bundesanzeiger Verlag gmbh) för att fatta ett välgrundat beslut om potentiella betalningar. Vi kommer också att kontrollera regelbundet din kreditvärdighet (t.ex. när du ingår avtal). Vårt berättigade intresse är att minimera den finansiella risken. För detta ändamål samarbetar vi med kreditinstitut varifrån vi inhämtar nödvändiga uppgifter. För detta ändamål överlämnar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter till kreditinstituten.

Om du är en affärskund eller partner kan det vara nödvändigt att överföra dina personuppgifter till potentiella köpare som en del av en företagsaffär. Under due diligence bearbetas vanligtvis anonymiserade uppgifter. Det kan dock vara nödvändigt i specifika enskilda fall att behandla personuppgifter. Vårt legitima intresse ligger i genomförandet av företagstransaktionen.

Vi överför insamlade data till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra närstående företag inom Beiersdorf Group eller till externa tjänsteleverantörer, kontrakterade behandlare (t.ex. hosting- eller call center-leverantörer) i enlighet med de ändamål som krävs (t.ex. för att etablera kontakt, affärsrelaterad korrespondens och kundvård). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering/Invändning:
Vi raderar de data som överlämnas i detta sammanhang när lagring inte längre är nödvändig, såvida det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider som måste följas.

Vid konsumentförfrågningar via vårt interna verktyg för konsumenthantering raderas personuppgifterna normalt efter ett år. I undantagsfall lagras data längre om de behövs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Samtalsinspelningar lagras i högst 90 dagar.

Du kan invända mot dessa processer enligt kraven i 4.

Rättslig grund:
Art. 6 (1)  a GDPR tillsammans med art. 9 (2) a GDPR (samtycke: telefoninspelning) 
Art. 6 (1)  b i GDPR (när behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller i en situation som liknar ett avtal) 
Art. 6 (1)  c i GDPR (när behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse)
Art. 6 (1) f i GDPR (när behandlingen är nödvändig för det berättigade intresse som beskrivs ovan)

 

3.2. Nyhetsbrev
Syfte/Information:
Nyhetsbrevet innehåller nyheter, erbjudanden och ytterligare information om de utvalda Beiersdorf-varumärkena. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du personlig information om produkterna, tjänsterna eller förslag på deltagande i kampanjer, såsom tävlingar eller produkttester via e-post.

Med din registrering för nyhetsbrevet kommer du att få ett nyhetsbrev som är skräddarsytt efter dina behov (“personligt”). Vi utvärderar ditt köp- och klickbeteende på våra webbplatser eller i nyhetsbrevet för att sammanställa den information som är relevant för dig. 

Mottagare: 
Uppgifterna kommer att vidarebefordras till vår kundhanteringsplattform, vilken även tjänsteleverantörer kan ha åtkomst till, för att stödja och implementera nyhetsbrevet. Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering/utdrag:
Dessa insamlade uppgifter raderas automatiskt efter 24 månader om de inte längre svarar på nyhetsbrevet, t.ex. öppen (inaktivitet). Om du inte längre önskar få nyhetsbrevet, kan du avregistrera dig när som helst. Klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev, du kommer då att guidas genom avregistreringsprocessen, eller skicka oss ditt tillbakadragande via e-post.

Om din profil inte har verifierats under den så kallade dubbla opt-in-processen kommer din profil att raderas senast efter sex månader.

Rättslig grund:  
Art. 6 (1) a GDPR.(medgivande)

3.3. Kampanjer (t.ex. Tävlingar, Undersökningar, Produkttester)
Syfte/Information:
När du deltar i tävlingar, undersökningar eller liknande kampanjer, använder vi den personliga information som du tillhandahåller för att genomföra kampanjen. Ytterligare information om ändamål återfinns i respektive kampanjvillkor. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att ett avtal ska fullgöras. Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter. Om du inte tillhandahåller dina data kan du inte delta i kampanjen. Ytterligare information återfinns i respektive kampanjvillkor.

Mottagare:
Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbehandlare (t.ex. värdtjänster, frakttjänster, behandlande tjänsteleverantörer), i enlighet med de efterfrågade ändamålen (att genomföra kampanjen). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering:
Dina uppgifter kommer att raderas efter kampanjens slutliga behandling (se deltagandevillkor), såvida inte detta står i strid med lagstadgade lagringsskyldigheter eller begränsningsstadgar

Rättslig grund:
Art. 6 (1) b GDPR (situation som liknar ett kontrakt)

3.4 Undersökningar
Syfte/Information:
När du deltar i undersökningar eller liknande kampanjer behandlar vi personuppgifterna för det ändamål som beskrivs i samtycket. Insamlade data omfattar frågor kring undersökningens eller liknande kampanjs avsedda syfte samt ytterligare sociodemografisk information om dig. Du kan delta utan att identifiera dig, såvida inte detta har ingått i samtycket.

För vissa undersökningar är det nödvändigt att tekniskt säkerställa att det inte är möjligt att delta två gånger eller att undersökningen återupptas. Detta kan göras till exempel genom användning av individualiserade länkar eller cookies.

Cookies som används: Typ A. Mer information finns i avsnittet ”Cookies”

Mottagare:
Vi överför insamlade data till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra närstående företag inom Beiersdorf Group eller till externa tjänsteleverantörer, kontrakterade behandlare (t.ex. plattform, hosting eller analys) i enlighet med de ändamål som krävs (att genomföra undersökningarna). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering:
Dina data raderas efter den slutliga behandlingen av undersökningen eller liknande kampanj (se villkor för deltagande), såvida detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider. Normalt raderas uppgifterna efter två år.

Cookietid: upp till 180 dagar (detta gäller endast cookies som har satts upp av denna webbplats).

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

3.5 Integritetspolicy för sökande (rekrytering)

Denna integritetspolicy för sökande förklarar hur Beiersdorf behandlar dina personuppgifter när du ansöker om en position som vi eller ett av våra dotterbolag annonserar. Den beskriver också dina rättigheter till dataskydd, inklusive rätten att invända mot vissa av Beiersdorfs bearbetningsoperationer. För mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem, se avsnittet ”Vilka rättigheter har jag när det gäller mina personuppgifter?”. 

För mer information, gå till vår integritetspolicy för sökande integritetspolicy för sökande .

4. Invändande mot eller tillbakadragande av ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter

Om du har gett ditt samtycke (Art. 6 (1) a GDPR) till behandlingen av dina uppgifter, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Ett sådant tillbakadragande påverkar tillåtligheten att behandla dina personuppgifter efter att du har gett detta till oss.

Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på överväganden av intressen (Art.  6 (1) f GDPR), kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandling inte är  nödvändig, i synnerhet för att slutföra ett avtal med dig, vilket beskrivs av oss i följande beskrivning av funktionerna. Vid en dylik invändning ber vi dig att förklara anledningarna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort.  I händelse av en motiverad invändning från dig, kommer vi att granska situationen och antingen stoppa eller justera databehandlingen, eller påpeka våra tvingande skäl för dig, vilka är värda att skydda, på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen.

Du kan givetvis när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalyssyften. Du kan informera oss om din invändning under ovannämnda kontaktuppgifter till den dataregisteransvarige.

Genom att klicka på Acceptera använder vi verktyg över webbplatser för att ge dig personlig information för marknadsföringsändamål via partners, även utanför vår webbplats. Dessa möjliggör personaliserade online annonser och utökade analys- och utvärderingsalternativ angående målgrupp och användarbeteende. Du samtycker också till att uppgifterna också kan överföras till tredjeparts länder utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan en adekvat skyddsnivå (särskilt USA). Det är möjligt att myndigheter kan komma åt uppgifterna utan någon rättslig åtgärd. Du kan när som helst avvisa eller dra tillbaka ditt samtycke här.