Kontinuerlig utveckling

På Beiersdorf är vi engagerade i den långsiktiga utvecklingen hos våra anställda. Majoriteten av våra ledande befattningshavare och högre chefer har avancerat internt. Eftersom vi anställer personer som tycker om att bli utmanade, sätter vi ambitiösa mål som avser både funktion och beteende på jobbet. Vi tror även på att ge våra anställda breda ansvarsområden tidigt. Det är viktigt att snabbt komma in i sin roll. Med en introduktion till vår verksamhet, funktion och kultur hoppas vi att våra anställda kan utöka sin kapacitet och över tid stärka sitt självförtroende i rollen via mentor program och löpande utbildningar.

Vi tror verkligen på att belöna prestationer och erbjuder ”On-the-job development” samt individuella karriärplaner för anställda som visar goda resultat. Om det är relevant, hjälper vi till att vidareutbilda på de områden som behövs genom formell och informell utbildning, och vi tillhandahåller mentorer och coacher om nödvändigt. Vår jobbkultur understryker vikten av samarbete och vi arbetar som ett team för att nå våra mål, men erbjuder samtidigt gott om möjligheter för enskilda individer att bygga sitt eget varumärke och utveckla sin karriär både nationellt och internationellt.  

There is hardly any hierarchy at our relatively small company. I can build on my own experience and knowledge instead of following instructions. For me, Beiersdorf is a unique employer with great brands and many wonderful people.

Ramble Wu - Reg. IIM & Technology & QA Director

Långsiktigt engagemang

Vi är engagerade i den långsiktiga utvecklingen av våra anställda och har satt som mål att utveckla minst 90 % av våra ledande befattningshavare och minst 75 % av våra höga chefer internt. Vi hjälper ambitiösa individer att identifiera sina styrkor och ge dem det stöd som behövs för att förverkliga sin önskade karriär inom verksamheten. Vi tror även starkt på att belöna prestationer och erbjuder ”On-the-job development” samt individuella karriärplaner för anställda som levererar goda resultat. Om det är relevant, hjälper vi till att vidareutbilda på de områden som behövs genom formell och informell utbildning, och vi tillhandahåller
mentorer och coacher om nödvändigt. Vi diskuterar öppet och ärligt nästa steg i karriären
med våra anställda.