Integritetspolicy

ATT SKYDDA DINA UPPGIFTER ÄR VIKTIGT FÖR OSS!

För Beiersdorf är inte endast vård och skydd av din hud viktigt. Vi lägger också stor vikt vid skyddet av dina personuppgifter. Det är därför vi respekterar din integritet och vill att du ska kunna lita på oss, lika mycket oavsett om det gäller dataskydd eller hudvård. Vi ger dig alltid öppen information om varför vi behöver dina uppgifter och om och hur länge vi lagrar dessa. Detta gör att du själv kan bestämma för vilka syften vi kan använda dina uppgifter. För att säkerställa bästa möjliga säkerhet överförs alltid informationen till oss i krypterad form. Om du inte längre önskar att vi ska använda dina uppgifter, vänligen meddela oss informellt, exempelvis genom e-post.

1. Allmän information

Syftet med denna integritetspolicy är att tillhandahålla dig information avseende behandlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats och relaterade tjänster.

1.1. Behandling av personuppgifter
Personuppgifter enligt art. 4 i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) är uppgifter relaterade till en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, e-postadress, etc.

1.2. Dataregisteransvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med art. 4 (7) GDPR är: Beiersdorf AB, THERES SVENSSONS GATA 13, BOX 275, SE-401 24 GÖTEBORG, Tfn: +46 (0)31 799 0800 (se vår lmprint).

1.3. Den registrerades rättigheter
I egenskap av registrerad som påverkas av databehandlingsverksamhet, har du följande rättigheter med hänsyn till dina personuppgifter, i enlighet med art. 15 och följande. GDPR:

  • Rätt till åtkomst
  • Rätt till korrigering och radering;
  • Rätt till begränsning av behandling;
  • Rätt till dataportabilitet; och
  • Rätt att invända. 

Dessutom har du rätt att inlämna klagomål till en tillsynsmyndighet avseende behandlingen av dina personuppgifter.

När vi arbetar med din rättighet som nämns ovan kan vi be dig om en identitetshandling. För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, se 3.1.

1.4. Utlämning till myndighet
Vid en rättslig skyldighet, förbehåller vi oss rätten att utlämna information om dig om vi är skyldiga att överlämna denna till behöriga myndigheter eller brottsbekämpande organ.

Rättslig grund: Art. 6 (1) c) GDPR (juridisk skyldighet)

2. Insamling och behandling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

När du besöker och använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar eller på annat sätt tillhandahåller oss information, insamlar vi endast de personuppgifter (såsom loggdata) som din webbläsare överför till vår server, vilka är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, företag (t.ex. värdtjänster, innehållshanteringssystem), i enlighet med de efterfrågade ändamålen (för att visa webbplatsen och konfigurera innehållet).

Loggfilerna raderas efter 7 dagar.

Rättslig grund: Art. 6 (1) f GDPR (berättigat intresse) 

2.1. Cookies
Utöver de tidigare nämnda uppgifterna används cookies eller andra tekniker som pixlar (hädanefter omnämnda som ”cookies”) på din dator när du besöker och använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare på din enhet för att spara vissa uppgifter eller bildfiler, såsom pixlar. Nästa gång du besöker vår webbplats på samma enhet kommer den information som sparades i dessa cookies att överföras, antingen till vår webbplats (”förstaparts-cookie”) eller till en annan webbplats som dessa cookies tillhör (”tredjeparts-cookie”). 

Genom den sparade och returnerade informationen upptäcker respektive webbplats att du redan har getts åtkomst till och besökt denna med den webbläsare som du använder på den enheten. Vi använder denna information för att kunna utforma och visa webbplatsen på ett optimalt sätt i linje med dina preferenser. I det avseendet är det bara cookien i sig självt som identifieras på din enhet. Utöver detta kommer dina personuppgifter endast att lagras efter ditt uttryckliga samtycke eller om det är absolut nödvändigt för att kunna använda den tjänst som du erbjuds och ges åtkomst till i enlighet med detta.

Denna webbplats använder följande typer av cookies, vilkas omfattning och funktionalitet beskrivs nedan:

  • Tekniska cookies (Typ A)
  • Funktions- och prestandacookies (Typ B)
  • Samtyckesbaserade cookies (t.ex. marknadsföringscookies) (Typ C)

Du kan finna mer information kring de olika typer av cookies som har konfigurerats och använts, i beskrivningen av de verktyg som har implementerats på våra webbplatser i denna integritetspolicy. 

2.1.1. Tekniska cookies (Typ A)
Tekniska cookies säkerställer funktioner utan vilka du inte kan använda våra webbplatser som avsett. Dessa cookies används uteslutande av oss och är därför förstapartscookies. Detta innebär att all information som lagras i cookies kommer att återsändas till vår webbplats. 

Tekniska cookies används exempelvis för att säkerställa att du som registrerad användare alltid förblir inloggad när du kommer till olika undersidor på vår webbplats och således inte behöver ange din inloggningsinformation på nytt varje gång du kommer till en ny sida. 

Användningen av absolut tekniska cookies på vår webbplats är möjlig utan ditt samtycke. Av denna anledning kan inte tekniska nödvändiga cookies aktiveras eller inaktiveras separat. Emellertid kan du när som helst inaktivera cookies i din webbläsare (se nedan).

Rättslig grund: Art. 6 (1) b GDPR (situation som liknar ett kontrakt).

2.1.2. Funktions- och prestandacookies (Typ B)
Funktionscookies gör det möjligt för vår webbplats att lagra redan tillhandahållen information (såsom val av registrerat namn eller språk) och erbjuder dig förbättrade och mer anpassade funktioner baserat på denna information. Dessa cookies samlar in och lagrar enbart anonyma uppgifter så de kan inte spåra din aktivitet på andra webbplatser.

Prestandacookies samlar in information om hur våra webbplatser används för att förbättra deras attraktivitet, innehåll och funktionalitet. Dessa cookies hjälper oss exempelvis att avgöra huruvida och vilka undersidor på vår webbplats som besöks och vilket innehåll som användare är särskilt intresserade av. I synnerhet registrerar vi antalet besök på en webbplats, antal undersidor som har besökts, tiden som har tillbringats på vår webbplats, i vilken ordning sidorna har besökts, vilka söktermer om ledde dig till oss, land, region, och, om tillämpligt, stad från vilken sidan besöks, och andelen mobila enheter som använder våra webbplatser. Vi fångar även rörelser, klick och scrollningar med datormusen för att förstå vilka områden av vår webbplats som är av särskilt intresse för användare. Som ett resultat av detta kan vi skräddarsy innehållet på vår webbplats mer specifikt för våra användares behov och optimera våra erbjudanden. Den IP-adress på din dator som överförs av tekniska skäl anonymiseras automatiskt och gör det inte möjligt för oss att dra några slutsatser om den enskilde användaren.

Funktions - och prestanda cookies är så kallade "strikt nödvändiga" cookies i den mening som avses i ePrivacy-direktivet 2002/58 EC, som inte kräver samtycke.

Du kan när som helst justera cookie-inställningarna här (aktivera eller inaktivera).

Rättslig grund: Art.6 (1) f GDPR (berättigat intresse)

2.1.3. Samtyckesbaserade Cookies (Typ C)
Cookies som varken är tekniska cookies (Typ A) eller funktions- eller prestandacookies (Typ B) kommer endast att användas efter ditt uttryckliga samtycke, t.ex. marknadsföringscookies.

Vi förbehåller oss även rätten att använda information som vi har erhållit genom cookies från en anonym analys av användarbeteendet hos besökare på vår webbplats för att visa specifik reklam för vissa av våra produkter på våra egna webbplatser. Vi tror att du som användare drar fördel av detta eftersom vi visar reklam eller innehåll som vi tror passar dina intressen baserat på ditt surfbeteende, så att du kommer att se mindre slumpmässigt utspridd reklam eller ett visst innehåll som kan vara av mindre intresse för dig.

Marknadsföringscookies kommer från externa reklamföretag (tredjepartscookies) och används för att samla in information om de webbplatser som har besökts av användaren för att skapa målgruppsinriktad reklam för användaren.

Opt-out för cookies som används för onlineannonsering

Du kan även hantera många företags cookies för onlineannonsering genom verktyg för konsumentval, vilka har skapats i enlighet med självregleringsprogram i många länder, såsom det USA-baserade https://www.aboutads.info/choices/ eller det EU-baserade http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Du kan när som helst personligen, dra tillbaka ditt samtycke till användningen av samtyckesbaserade cookies (Typ C) med effekt för framtiden, genom att justera dina cookie-inställningar i enlighet med detta. 

Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

2.1.4. Administrering och radering av alla cookies.
Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att cookies i allmänhet förhindras från att sparas på din enhet och/eller för att förhindra att du tillfrågas varje gång huruvida du samtycker till att cookies aktiveras. Du kan även när som helst radera cookies som har aktiverats på nytt. Du kan ta reda på hur allt detta fungerar i detalj med din webbläsares hjälpfunktion. 

Vänligen notera att en inaktivering av cookies i allmänhet kan leda till funktionsbegränsningar på vår webbplats.

2.2. Webbanalys
2.2.1. Google Analytics
Syfte/Information:
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Ltd. (“Google”). Google Analytics använder en särskild slags cookie, vilken lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av vår webbplats. Den information om din användning av denna webbplats som genereras av cookien överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. 

Vi vill påpeka att Google Analytics har utökats på denna webbplats för att inkludera koden ”gat._anonymizeIp();” för att säkerställa en anonym registrering av IP-adresser (så kallad IP-maskering). På grund av IP-anonymiseringen på denna webbplats, förkortas din IP-adress av Google inom EU:s territorium och i avtalsstaterna inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA och förkortas där.

Google använder denna information på våra vägnar för att analysera din användning av denna webbplats för att sammanställa rapporter kring webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje parter enligt lag, eller om nämnda tredje parter behandlar dessa uppgifter på Googles vägnar. Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med användning av Google Analytics sammankörs inte med övrig Google-data. 

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Vi kan använda statistiken för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Dessutom får vi information om vår webbplats (till exempel för att upptäcka navigationsproblem).

I konfigurationen av Google Analytics såg vi till att Google tar emot dessa data som en processor och därför inte får använda dessa data för sina egna syften. Konfigureringen av Google Analytics-annonseringsfunktioner är oberoende av detta och beskrivs i rätt avsnitt nedan, förutsatt att den också används på denna webbplats.

Använda cookies: Typ B: För ytterligare information, se Cookie-avsnitt.

Mottagare:

Tredjepartsinformation: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor för Google Analytics: 
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Allmän översikt över Google Analytics’ säkerhets- och integritetsbestämmelser: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, såväl som Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Google har underordnat sig EU-US Privacy Shield, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Ramverk).  

Radering/Invändning:
Du kan inaktivera Google Analytics via cookieinställningarna här

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in programvaran för din webbläsare korrekt. Dessutom kan du förhindra att Google registrerar de uppgifter som är relaterade till din användning av webbplatsen, vilka har genererats av cookien (inklusive din IP-adress) och att dessa uppgifter behandlas, genom att ladda ned och installera webbläsarens plug-in, som är tillgänglig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

Cookie-livstid: upp till 12 månader (detta gäller endast cookies som har konfigurerats av denna webbplats)

Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 26 månader.

Rättslig grund: Art. 6 (1) f GDPR (berättigat intresse)

 

2.2.2. A/B Testing
Syfte/Information:
Denna webbplats genomför även analyser av användarbeteende via en så kallad A/B testing. Vi kan visa dig våra webbplatser med lite varierat innehåll, beroende på din profiluppgift. Detta gör det möjligt för oss att analysera och regelbundet förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för dig som användare. 

Cookies lagras på din dator för dessa analyser. Den information som samlas in på detta sätt lagras uteslutande på en server inom EU. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in programvaran för din webbläsare korrekt. 

Innan analyserna utförs behandlas IP-adresserna ytterligare i förkortad form, så att en direkt personlig kontakt kan uteslutas. Den IP-adress som överförs av din webbläsare sammankörs inte med övrig data som har insamlats av oss.

Uppgifterna är tillgängliga genom vår leverantör av analytiska tjänster, vilken är baserad i EU.

Använda cookies: Typ B: För ytterligare information, se Cookie-avsnitt.

Mottagare: 
Uppgifterna är tillgängliga av våra analytiska tjänsteleverantörer baserade i EU.

Radering/Invändning: 

Cookie-livstid: upp till 2 år (detta gäller endast cookies som har konfigurerats av denna webbplats.).

Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 25 månader.

Rättslig grund: Art. 6 (1) f GDPR (berättigat intresse)

2.3. Sociala plugin-program
Sociala plugin-program (“plug-ins”) för sociala nätverk används på våra webbplatser, i synnerhet “Dela” eller “Dela med vänner” knappen på Facebook, vars webbplats facebook.com drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, är ansvarig för Facebook.com i Europa. Plugin-programmen är vanligtvis märkta med Facebooks logotyp.

Utöver Facebook, använder vi plugin-program från “Google+” (Leverantör: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), “Twitter” (Leverantör: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) och “Pinterest” (Leverantör: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Av dataskyddsskäl har vi medvetet beslutat att direkta plugin-program för sociala nätverk inte ska användas på våra webbplatser. I stället använder vi “Shariff”-lösningen. Med hjälp av Shariff kan vi själva bestämma när och huruvida data överförs till operatören för respektive sociala nätverk. Av denna anledning är det ingen automatisk dataöverföring till sociala nätverk, såsom Facebook, Google+, Twitter eller Pinterest när du väl har fått tillgång till vår webbplats. Data kommer endast att överföras till sociala nätverk om du aktivt klickar på knappen för respektive sociala nätverk. I detta fall ansluter din webbläsare till servrarna för respektive sociala nätverk. Genom att klicka på respektive knapp (t.ex. ”Vidarebefordra”, “Dela” eller “Dela med vänner”) samtycker du till att din webbläsare kommer att skapa en länk till servrarna för respektive sociala nätverk och överföra användardata till respektive operatör för det sociala nätverket och vice versa. Vi har ingen påverkan på beskaffenheten hos och omfattningen av de uppgifter som då samlas in genom de sociala nätverken. 

Leverantören av det sociala nätverket lagrar de uppgifter som har samlats in om dig såsom användarprofiler och använder dessa för annonsering, marknadsundersökningar och/eller efterfrågan-orienterad utformning av sin webbplats. En dylik utvärdering äger i synnerhet rum (även för icke inloggade användare) för skapande av en efterfrågan av en rättvis annonsering, och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att kunna utöva denna rättighet. Genom plugin-programmen erbjuder vid dig en möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

Uppgifterna överförs oavsett om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad där eller inte. Om du är inloggad hos plugin-leverantören, kommer dina uppgifter som har samlats in av oss att direkt tilldelas ditt befintliga konto med hjälp av plugin-leverantören. Om du klickar på den aktiverade knappen och, exempelvis, länkar till sidan, lagrar plugin-leverantören även denna information på ditt användarkonto och delar det offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet när du har använt ett socialt nätverk, i synnerhet innan du aktiverar knappen, eftersom du på detta sätt kan undvika att bli tilldelad en profil hos plugin-leverantören. 

För mer information kring syfte med och omfattning av datainsamling och dess behandling av plugin-leverantören, hänvisas du vänligen till dataskyddsdeklarationerna för dessa leverantörer enligt nedan: De kommer även att tillhandahålla dig ytterligare information kring dina rättigheter i detta avseende och kring inställningsalternativ för att skydda din integritet.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ytterligare information avseende datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, såväl som http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Google har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Ramverk.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Ramverk

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Google har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Ramverk

d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA; http://about.pinterest.com/privacy/

2.4. Social inloggning
För att registrera dig och logga in på ditt kundkonto, har du även möjligheten att identifiera dig med din befintliga profil på ett av följande sociala nätverk, Facebook, Twitter eller Google+, och slutligen registrera dig eller logga in.

För detta ändamål kommer du att på registreringssidan eller inloggningssidan finna de motsvarande symbolerna för de respektive leverantörerna av de sociala nätverk som stöds av vår webbplats. Innan en anslutning till leverantören har upprättats, måste du uttryckligen samtycka till behandlingen och överföringen av de uppgifter som beskrivs nedan:

Genom att klicka på respektive symbol öppnas ett nytt popup-fönster (så kallad app), i vilket du måste logga in med dina inloggningsuppgifter för det sociala nätverket. När du har loggat in kommer det sociala nätverket att berätta för dig vilka uppgifter som kommer att överföras till oss för autentisering som en del av registrerings- eller inloggningsprocessen. Om du har samtyckt till denna dataöverföring, kommer de fält som vi kräver ska ifyllas för registrering, att ifyllas med de överförda uppgifterna. De uppgifter som vi kräver för registrering eller inloggning är (i) ditt namn och (ii) din e-postadress.

Dina uppgifter kommer endast att lagras av oss och användas för de syften som anges i denna integritetspolicy, efter ditt uttryckliga samtycke till användningen av de överförda och efterfrågade uppgifterna. Det finns ingen länk utöver autentiseringsprocessen mellan ditt kundkonto hos oss och ditt konto på motsvarande sociala nätverk.  

För att kunna genomföra autentiseringsprocessen för registrering och inloggning, överförs din IP-adress till respektive leverantör av sociala nätverk. Vi har ingen påverkan på syftet med och omfattningen av datainsamling och på den ytterligare behandlingen av uppgifterna av respektive leverantör av sociala nätverk. För ytterligare information, vänligen läs dataskyddsinformationen för respektive leverantör:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ytterligare information avseende datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications såväl som http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Ramverk.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Facebook Connect
Om en så kallad “Facebook Connect-knapp” finns på denna webbplats, kan du logga in på vår webbplats med dina användaruppgifter för Facebook. Dessutom kan Facebook Connect automatiskt inkludera information om dina aktiviteter på vår webbplats på din Facebookprofil. I detta avseende kommer du både att ges möjlighet att ge ditt uttryckliga samtycke till att tilldela åtkomst till dina användaruppgifter för Facebook, och till att publicera information och aktiviteter på din Facebookprofil. Användningen av ytterligare uppgifter (t.ex. kontaktuppgifter via din e-postadress) äger endast rum med ett föregående uttryckligt samtycke. Vänligen, notera att Facebook tar emot information om applikationen eller webbplatsen via Facebook Connect, inklusive vad du gör. För att anpassa anslutningsprocessen kan Facebook i vissa fall ta emot en begränsad mängd information innan godkännandet av applikationen eller webbplatsen. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den ytterligare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook, såväl som dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för skyddet av din integritet återfinns i Facebooks integritetspolicy.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ytterligare information avseende datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications såväl som http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.5. YouTube-Videor
Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats, vilka lagras på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Dessa är alla integrerade i det “utökade dataskyddsläget”, dvs. inga uppgifter om dig som användare kommer att överföras till YouTube, om du inte klickar på videorna för att börja spela upp dem. Det är bara när du spelar upp videorna som de uppgifter som det hänvisas till i nästa stycke kommer att överföras till YouTube. Vi har ingen påverkan på denna dataöverföring.

Genom att besöka webbplatsen får YouTube den information som du har getts åtkomst till på motsvarande undersida av vår webbplats. Dessutom kommer de uppgifter som anges i avsnitt 2 av denna integritetspolicy att överföras. Detta är oberoende av huruvida YouTube tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller huruvida inget användarkonto existerar. Om du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter direkt att kopplas till ditt konto. Om du önskar att inte bli kopplad till din profil på YouTube, måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Leverantören av det sociala nätverket lagrar de uppgifter som har samlats in om dig såsom användarprofiler och använder dessa för annonsering, marknadsundersökningar och/eller efterfrågan-orienterad utformning av sin webbplats. En dylik utvärdering äger rum (även för icke-inloggade användare) för att tillhandahålla en efterfrågan-orienterad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta YouTube för att kunna utöva denna rättighet.

För mer information om syftet med och omfattningen av datainsamling och behandling av YouTube, vänligen se integritetspolicyn. Där kommer du även att finna ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Google har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.6. Onlineannonsering
2.6.1. Google Ads (tidigare Google Adwords)
Information/Syfte: 
2.6.1.1. Google Ads-konvertering
Vi använder Google Ads tjänster för att skapa uppmärksamhet kring våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (så kallade Google Ads) på externa webbplatser. Vi kan med hjälp av de data vi får från reklamkampanjerna mäta hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi vill visa dig annonser som är intressanta för dig för att göra vår hemsida mer attraktiv för dig och för att kunna göra en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Annonsmaterialet levereras av Google via så kallade "Ad Servers". För detta ändamål använder vi ad server cookies, genom vilka vissa parametrar för att mäta framgång, bland annat införandet av annonser eller användarnas klickbeteenden kan mätas. Om du besöker vår webbplats via en Google-annons sparar Google Ads en cookie på din dator. Dessa cookies löper vanligtvis ut efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. För denna cookie sparas vanligtvis följande som analysvärden: cookiens unika id, antalet annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konvertering efter visning) och "opt out"-information (indikerar att användaren inte längre vill adresseras).

Med hjälp av dessa cookies kan Google känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och cookien som är sparad på kundens dator inte har löpt ut kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan. Varje Google Ads-kund har tilldelats en specifik cookie. Cookies kan därför inte spåras via Google Ads-kundernas webbplatser. Vi samlar inte in och behandlar inga personuppgifter i ovan nämnda reklamåtgärder. Vi tar bara emot statistiska utvärderingar från Google. Utifrån dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av de använda reklamåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter genom vår användning av reklammaterial. Framför allt kan vi inte identifiera användare utifrån denna information.

Eftersom marknadsföringsverktyg har använts startar din webbläsare en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den vidareanvändning av uppgifterna som uppstår genom att Google använder detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår vetskap: Vi använder annonskonvertering, vilket innebär att Google tar emot information om det du ansåg vara en intressant del av vår information på internet eller om det meddelande från oss som du klickade på. Om du har anslutit dig till en Google-tjänst kan Google koppla ihop ditt besök med ditt konto. Även om du inte har registrerat dig hos Google eller inte har loggat in är det möjligt för leverantörerna att hämta och spara din IP-adress.

2.6.1.2. Google Ads Remarketing
Vi använder remarketing-funktionen i Google Ads-tjänsten. Remarketing-funktionen gör att vi kan presentera webbannonser för våra användare som baseras på vad de har visat sig vara intresserade för på andra webbplatser i Googles annonsnätverk (i en Google-sökning eller på YouTube, så kallade "Google-ads" eller på andra webbplatser). I detta syfte analyseras användarnas interaktion på vår webbplats, till exempel vilka erbjudanden användaren var intresserad av, för att vi ska kunna visa annonser som är personligt anpassade för användarna också på andra sidor efter att de har besökt vår webbplats. För att göra detta sparar Google cookies i webbläsarna hos de användare som besöker vissa Google-tjänster eller -webbplatser i Googles Display-nätverk.

Denna cookie används för att registrera dessa användares besök. Siffran används endast för att identifiera en webbläsare på en viss enhet. Använd cookie: Typ C. För mer information, se avsnitt 2.1 Cookies.  

Mottagare:
För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och behandling av Google, se sekretesspolicyn. Där hittar du ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet:

https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy; Google har lämnat sig till EU: s och USA: s sekretesssköld, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Alternativt hittar du också mer information på webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org.

Radering/tillbakadragande:
Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsares programvara i enlighet därmed (särskilt genom att undertrycka tredjepartscookies får du inga annonser från tredjepartsleverantörer); b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning: genom att ställa in din webbläsare så att cookies blockeras av domänen www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, denna inställning tas bort när du tar bort dina cookies ; c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörerna som ingår i självreguleringskampanjen "About Ads" via länken http://www.aboutads.info/choices. Denna inställning raderas när du tar bort dina cookies; d) genom att permanent avaktivera Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome i dina webbläsare under länken http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) genom att ställa in dina cookie-inställningar följaktigen (klicka här). Observera att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande i sin helhet.

Cookies livslängd: upp till 180 dagar (detta gäller endast för cookies som har ställts in av denna webbplats).

Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke) 

2.6.2. Adform
Information / syfte:
Denna webbplats använder online-marknadsföringsverktyget Adform by Adform A/S Danmark. Adform använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användare, förbättra kampanjresultatrapporterna eller för att förhindra att en användare ser samma annons mer än en gång. Adform använder ett cookie-ID för att spåra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Adform använda cookie-ID: er för att samla in konverteringar relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel när en användare ser en Adform-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där. Adform-kakor innehåller ingen personlig information, så som e-postadress, namn eller adresser.

Din webbläsare upprättar automatiskt en direkt anslutning till Adform-servern när du besöker vår webbplats. Genom att integrera Adform får Adform informationen som du har kallat motsvarande del av vår Internet-närvaro eller klickat på en annons från oss.

Utöver detta tillåter Adform-kakor oss att förstå om du genomför vissa åtgärder på vår webbplats(er) efter att du har sett en av våra visnings-/videoannonser på Adform eller andra plattformar via Adform eller klickat på en (konverteringsspårning).Adform använder denna cookie för att förstå innehållet som du har interagerat med på våra webbplatser för att kunna skicka dig riktad annonsering senare.

Använd cookie: Typ C. För mer information, se avsnitt 2.1 Cookies.

Mottagare:
Du hittar mer information om Adform på https://site.adform.com/ när det gäller dataskydd hos Adform A / S Danmark: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

Radering/tillbakadragande:
Du kan förhindra ditt deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsares programvara, i synnerhet genom att undertrycka tredjepartscookies, får du inga annonser från tredjepartsleverantörer; b) genom att inaktivera cookies från Adform via din webbläsare under https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ c) genom att ställa in dina cookie-inställningar följaktigen (klicka här).

Cookies livslängd: upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast kakor som har ställts in av denna webbplats)

Maximal lagringsperiod för data: upp till 13 månader.

Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

2.7. Google Tag Manager
Denna webbplats använder Google Tag Manager. Denna tjänst gör att taggar kan hanteras genom ett gränssnitt. Google Tool Manager implementerar endast taggar. Detta innebär att inga cookies används och att inga personuppgifter samlas in. Google Tool Manager utlöser andra taggar, vilka i sin tur samlar in uppgifter om nödvändigt. Emellertid har inte Google Tag Manager åtkomst till dessa uppgifter. Om en inaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå, förblir den giltig för alla spårningstaggar om de implementeras med Google Tag Manager.

2.8 Captchas 
Denna webbplats använder i specifika fall Google reCAPTCHA v2 för att undvika användning av textfält av automatiserade program/bots. Det bidrar till att stödja säkerheten på vår webbplats och att undvika skräppost för användarna. Detta är också vårt legitima intresse och uppfyller vår juridiska skyldighet.

Den insamlade informationen är maskin- och mjukvaruinformation, såsom enhets- och applikationsdata och resultatet av integritetskontroller. Dessa uppgifter skickas till Google Ireland Limited,Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Uppgifterna kommer inte att användas av Google för personliga annonser.

Mer information finns i deras sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy. Mer dokumentation finns här:https://developers.google.com/recaptcha/https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Rättslig grund: 
Art. 6 (1) c GDPR (när bearbetning är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet)

Art. 6 (1) f GDPR (vid behandling enligt det legitima intresse som beskrivs ovan)


3. Ytterligare tjänster som erbjuds (on- och offline)

Utöver den rent informativa användningen av vår webbplats, erbjuder vi flera andra tjänster, för vilka vi behandlar dina personuppgifter.  

Om vi använder kontrakterade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller skulle vilja använda dina uppgifter för annonseringssyften, kommer vi att ge dig detaljerad information om de respektive processerna nedan.  

Externa tjänsteleverantörer har utvalts noggrant och godkänts av oss, och de har förbundit sig att följa våra instruktioner och kontrolleras regelbundet. 

I motsats till 1.2 är i vissa fall ett av Beiersdorfs företag dataregisteransvariga för de tjänster som erbjuds nedan, som redan har angetts till dig som en del av meddelandet. Om hänvisning görs till detta avsnitt i sekretesspolicyn t.ex. via länk, och en dataregistreringsansvarig redan namnges, t.ex. i sidfoten/signaturen i ett e-post- eller kampanjkort är denna person dataregisteransvarig i enlighet med. Art. 4 nr 7 GDPR.

Om våra tjänsteleverantörer är baserade i ett land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kommer vi att informera dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av tjänsten nedan.  

3.1. Kontakt/Kommunikation/Samarbeten
Syfte/Information:
När ni kontaktar oss eller kommunicerar med oss via e-post eller kontaktformuläret på vår webbplats, kommer de uppgifter du tillhandahåller (din e-postadress, om tillämpligt ditt namn och ditt telefonnummer, eller personuppgifter som har utlämnats under samtalet) att lagras och behandlas av oss, för att kunna besvara dina frågor, förfrågningar, eller för företagsrelaterad korrespondens. Vi raderar de uppgifter som framkommer i detta sammanhang när lagring inte längre är nödvändig, såvida inte lagstadgade lagringsperioder föreligger eller begränsningsperioder måste iakttas.  
Vid behandling av data som uppstår i samband med kommunikation har vi ett berättigat intresse av att bearbeta data i enlighet med lagkrav, för intern verifiering eller i enlighet med respektive kommunikationsförfrågan.

Mottagare:
För att bekämpa terrorism är vi skyldiga genom lag att genomföra en jämförelse med sanktionslistor. Därför bearbetar vi också dina data för att uppfylla de juridiska kraven för jämförelse med dessa listor. Vidare behandlar vi dina uppgifter i Beiersdorf koncernen för att förebygga och utreda brott och andra missförhållanden, bedömning och kontroll av risker, för intern kommunikation och för motsvarande administrativa ändamål. Om du är en affärspartner kontrollerar vi regelbundet din kreditvärdighet i vissa fall (t.ex. vid kontraktsskrivning). Vårt legitima intresse är att minimera den finansiella risken. För detta ändamål samarbetar vi med kreditbyråer från vilka vi får nödvändiga uppgifter. För detta ändamål sänder vi ditt namn och dina kontaktuppgifter till kreditbyråerna.

Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbehandlare (t.ex. värdtjänster, leverantörer av callcentertjänster, i enlighet med de efterfrågade ändamålen (t.ex. för att etablera kontakter, företagsrelaterad korrespondens och kundvård). Plattform/webbhotell kommer ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi enats om standardavtalsklausuler enligt Art. 46 GDPR med dessa leverantörer eller de är (dessutom) EU-U.S. Privacy Shield-certifierad. Mer information om detta finns på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering/Invändning:
Vi tar bort de uppgifter som uppstår i detta sammanhang när lagring inte längre är nödvändig, såvida inte lagstadgade lagringsskyldigheter föreligger eller begränsningsperioder måste följas.

Vid konsumentförfrågningar via vårt interna konsumenthanteringsverktyg kommer personuppgifterna vanligtvis att raderas efter ett år. Som ett undantag kommer uppgifterna att hållas längre om uppgifterna är nödvändiga för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav.

Du kan invända mot dessa processer enligt kraven i 4.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) b GDPR (vid behandling i samband med ett kontrakt eller en situation som liknar ett kontrakt)
Art. 6 (1) c GDPR (när bearbetning är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet)
Art. 6 (1) f GDPR (vid behandling enligt det legitima intresse som beskrivs ovan)

 

3.2. Nyhetsbrev
Syfte/Information:
Nyhetsbrevet innehåller nyheter, erbjudanden och ytterligare information om de utvalda Beiersdorf-varumärkena. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du personlig information om produkterna, tjänsterna eller förslag på deltagande i kampanjer, såsom tävlingar eller produkttester via e-post eller reklam på dina egna tredjepartskanaler (t.ex. via sociala medier).

Med din registrering för nyhetsbrevet kommer du att få ett nyhetsbrev som är skräddarsytt efter dina behov (“personligt”). Vi utvärderar ditt köp- och klickbeteende på våra webbplatser eller i nyhetsbrevet för att sammanställa den information som är relevant för dig. 

Nyhetsbrevet skickas vanligtvis en gång i månaden (“regelbundet”). I enskilda fall (t.ex. för speciella åtgärder), kan även e-post skickas veckovis.

Vi använder även åtgärder för efterannonsering för att visa dig relevant onlinereklam.  Ytterligare information, i synnerhet om respektive mottagare, återfinns i det relevanta avsnittet för “Onlineannonsering”. 

Mottagare: 
Uppgifterna kommer att vidarebefordras till vår kundhanteringsplattform, vilken även tjänsteleverantörer kan ha åtkomst till, för att stödja och implementera nyhetsbrevet. Plattform/webbhotell kommer ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi enats om standardavtalsklausuler enligt Art. 46 GDPR med dessa leverantörer eller de är (dessutom) EU-U.S. Privacy Shield-certifierad. Mer information om detta ämne finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering/Invändning:
Dessa insamlade uppgifter raderas automatiskt efter 18 månader om de inte längre svarar på nyhetsbrevet, t.ex. öppen (inaktivitet). Om du inte längre önskar få nyhetsbrevet, kan du avregistrera dig när som helst.  Klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev, du kommer då att guidas genom avregistreringsprocessen, eller skicka oss ditt tillbakadragande via e-post. 

Rättslig grund:  
Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

3.3. Kampanjer (t.ex. Tävlingar, Undersökningar, Produkttester)
Syfte/Information:
När du deltar i tävlingar, undersökningar eller liknande kampanjer, använder vi den personliga information som du tillhandahåller för att genomföra kampanjen. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för genomförandet av ett avtal.  Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. Om dina uppgifter inte tillhandahålls, kan du inte delta i kampanjen.

Mottagare:
Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbehandlare (t.ex. värdtjänster, frakttjänster, behandlande tjänsteleverantörer), i enlighet med de efterfrågade ändamålen (att genomföra kampanjen). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi enats om standardavtalsklausuler enligt Art. 46 GDPR med dessa leverantörer eller de är (dessutom) EU-U.S. Privacy Shield-certifierad. Mer information om detta ämne finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering/Invändning:
Dina uppgifter kommer att raderas efter kampanjens slutliga behandling (se deltagandevillkor), såvida inte detta står i strid med lagstadgade lagringsskyldigheter eller begränsningsstadgar. 

Rättslig grund:
Art. 6 (1) b GDPR (situation som liknar ett kontrakt)

3.4 Undersökningar
Syfte/Information:
När du deltar i enkäter eller liknande kampanjer, skickar du personliga uppgifter till det syfte som beskrivs i samtycket. De insamlade uppgifterna täcker frågor kring det avsedda syftet med undersökningen eller liknande kampanj, samt ytterligare sociodemografisk information om dig. Du får delta utan att identifiera dig själv, om inte detta har varit med i samtycket.

Mottagare:
Vi överför de insamlade uppgifterna till de berörda interna avdelningarna för bearbetning och till andra intressebolag inom Beiersdorf koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, kontraktsprocessorer (t.ex. plattform, värd, analytiker) i enlighet med de syften som krävs (för att genomföra undersökningarna). Plattform/webbhotell kommer ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi enats om standardavtalsklausuler enligt Art. 46 GDPR med dessa leverantörer eller de är (dessutom) EU-U.S. Privacy Shield-certifierad. Mer information om detta ämne finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering/Invändning:
Dina uppgifter kommer att raderas efter den slutliga behandlingen av undersökningen eller liknande kampanjer (se villkoren för deltagande), om inte detta strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter eller stadgar för begränsningar. Vanligtvis raderas data efter två år.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

3.5 Integritetspolicy för sökande (rekrytering)

Denna integritetspolicy för sökande förklarar hur Beiersdorf behandlar dina personuppgifter när du ansöker om en position som vi eller ett av våra dotterbolag annonserar. Den beskriver också dina rättigheter till dataskydd, inklusive rätten att invända mot vissa av Beiersdorfs bearbetningsoperationer. För mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem, se avsnittet ”Vilka rättigheter har jag när det gäller mina personuppgifter?”. 

För mer information, gå till vår integritetspolicy för sökande (in English).

4. Invändande mot eller tillbakadragande av ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter

Om du har gett ditt samtycke (Art. 6 (1) a GDPR) till behandlingen av dina uppgifter, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Ett sådant tillbakadragande påverkar tillåtligheten att behandla dina personuppgifter efter att du har gett detta till oss.

Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på överväganden av intressen (Art. 6 (1) f GDPR), kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandling inte är nödvändig, i synnerhet för att slutföra ett avtal med dig, vilket beskrivs av oss i följande beskrivning av funktionerna. Vid en dylik invändning ber vi dig att förklara anledningarna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort. I händelse av en motiverad invändning från dig, kommer vi att granska situationen och antingen stoppa eller justera databehandlingen, eller påpeka våra tvingande skäl för dig, vilka är värda att skydda, på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen. 

Du kan givetvis när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalyssyften. Du kan informera oss om din invändning under ovannämnda kontaktuppgifter till den dataregisteransvarige.