Policy angående skydd av personuppgifter / Information om hantering av “cookies”

1. Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

"Personuppgifter" är information om dina personliga eller faktiska omständigheter, närmare bestämt ditt namn, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och postadress. Beiersdorf samlar in, bearbetar och använder (hädanefter: "använder") de personuppgifter som du tillhandahåller i den utsträckning som detta krävs för att etablera, genomföra eller avsluta ett avtalsförhållande, eller ett "avtalsliknande" förhållande med dig. Exempelvis etableras ett sådant förhållande om du registrerar dig för att ta emot ett nyhetsbrev eller delta i undersökningar, tävlingar eller utlottningar eller om du önskar få produktprover eller om du kontaktar oss för att få information om oss eller våra produkter. I dessa fall använder vi dina personuppgifter för att behandla dina förfrågningar. Du avgör själv om du vill ge oss dina uppgifter för ovan nämnda ändamål. I den utsträckning det är möjligt med hänsyn till typen av förfrågan, kan du kontakta oss anonymt eller under en pseudonym. När vi behandlar din förfrågan kanske Beiersdorf måste avslöja dina personuppgifter för andra bolag i Beiersdorf-koncernen eller till utomstående tjänsteleverantörer inom eller utom Europa. Sådana tjänsteleverantörer kan till exempel ha anlitats för att skicka produktprover till dig, distribuera annonsmaterial eller genomföra utlottningar. Beiersdorf kräver att dess utomstående tjänsteleverantörer endast använder dina personuppgifter i enlighet med våra standarder, denna policy om skydd av personuppgifter samt lagstadgade krav beträffande hantering av personuppgifter i avtalsförhållanden.

I andra hänseenden kommer vi inte att avslöja dina personuppgifter för tredje part eller sälja eller hyra ut uppgifter utan ditt medgivande. Vi förbehåller oss dock rätten att avslöja information om dig om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller om sådant avslöjande krävs av oss av myndigheter eller polis som agerar i enlighet med gällande lag.

2. Sociala nätverk, t.ex. "Facebook"

Insticksprogram av typen sociala plugin ("plugin") för sociala nätverk kan användas på våra webbplatser, i synnerhet Facebooks "Gilla"-plugin. Leverantörens webbplats, d.v.s.  facebook.com, drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Dock ansvarar Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, för den tyska webbplatsen facebook.de. Dessa plugin är i allmänhet märkta med Facebook-logotypen.Förutom Facebooks plugin använder vi även plugin för "Google+" (leverantör: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) och "Twitter" (leverantör: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Följande förklaringar angående Facebook gäller även dessa två leverantörer med lämpliga ändringar. Du hittar ytterligare information om användning av uppgifter av "Google+" och "Twitter" på

http://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/ och http://twitter.com/privacy. Om du besöker en av våra webbplatser med en plugin, kommer din webbläsare att skapa en länk till Facebooks servrar och det faktum att du besökte vår webbplats kommer att vidarebefordras till Facebook, även om du inte är inloggad och oberoende av om du i själva verket aktiverar en sådan  plugin, d.v.s. klickar på den.

Om du är inloggad på ditt Facebookkonto medan du besöker vår webbplats kan Facebook registrera åtkomsten av vår webbplats på ditt användarkonto. Om du klickar på "Gilla"-knappen kommer detta att skickas till Facebook och lagras där så att du kan dela "Gilla"-informationen med dina Facebookvänner. Samma sak gäller om du använder funktionerna "Public", "Share" eller "Share with friends" som finns på en del av våra webbplatser. Vi kan inte påverka vilka uppgifter eller i vilken omfattning de skickas till Facebook. Vidare kan vi inte veta precis vilka av dina uppgifter som skickas till Facebook och för vilka ändamål Facebook använder dessa uppgifter. Under alla omständigheter kommer din IP-adress och – enligt Facebook – information om den webbplats som besökts, datum och tid för besöket samt annan webbläsarrelaterad information att skickas. Du hittar ytterligare information om Facebook på http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.

Om du inte vill att Facebook ska registrera besöket på vår webbplats i ditt Facebookkonto, måste du logga ut från Facebook innan du öppnar vår webbplats. Du hittar ytterligare information om hur Facebook samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter samt vilka inställningar du kan göra för att skydda dina personuppgifter i Facebooks sekretessinformation på http://www.facebook.com/about/privacy/.

3. Användning av personuppgifter för annonsering och marknadsundersökningar

Dina personuppgifter kommer att användas för "annonsering och marknadsundersökningar" i den utsträckning som du samtycker till  detta. Vi kommer endast att göra detta om du uttryckligen samtycker till sådan användning, t.ex. genom att markera en kryssruta under en kampanj, och därefter bekräftar detta.

Vi kan därefter skicka anpassade annonser om våra produkter och tjänster eller föreslå att du deltar i kampanjer, t.ex. utlottningar eller produkttester. Vi kontaktar dig via de kommunikationskanaler som du har angivit i samband med att du samtyckte till kontakt, t.ex. via e-post om du har angivit din e-postadress, eller via telefon eller SMS om du har gett oss ett telefonnummer eller mobiltelefonnummer. Slutligen kommer vi även att använda dina uppgifter för att analysera och förbättra effektiviteten hos våra webbplatser samt vår annonsering och våra marknadsundersökningar.

4. Kontakt, Information, Återkallelse, Blockering, Borttagning

Du kan när som helst utan kostnad återkalla ditt samtycke till användning av dina personuppgifter i framtiden, delvis eller helt blockera dina personuppgifter, ta bort dina personuppgifter, begära information om vilka personuppgifter vi har lagrat eller kräva att uppgifterna korrigeras. Det krävs inga särskilda formaliteter. Du kan t.ex. helt enkelt skriva till Beiersdorf AG, Customer Center, Hopfenbruchweg 6, 19059 Schwerin, Tyskland, eller kontakta oss via e-post.

5. Information som lagras automatiskt när du besöker våra webbplatser/Användning av cookies/Google Analytics

Vi använder så kallade "cookies" på våra webbplatser. Cookies är små textfiler som din webbläsare placerar på din dators hårddisk. De cookies som vi använder lagrar inga personuppgifter och därför är personlig identifiering omöjligt.

a) Cookies förbättrar funktionen hos våra webbplatser

Ett skäl till att vi använder cookies är att bättre förstå hur våra webbplatser används så att vi kan göra dem mer attraktiva samt förbättra deras innehåll och funktion. Exempelvis hjälper cookies oss att avgöra om delsidorna på våra webbplatser besöks och, om så är fallet, vilka sidor som besöks och vilket innehåll som intresserar våra användare. Närmare bestämt registrerar vi hur många gånger en sida har besökts, antalet delsidor som har besökts, hur lång tid som tillbringats på våra webbplatser, i vilken ordningsföljd våra sidor har besökts, vilka söktermer som ledde dig till oss, land, region och, vid behov, stad som besöket skedde från, vilken webbläsare och vilken språkinställning som använts samt andelen mobila enheter som används för att besöka våra webbplatser. Din dators IP-adress, som skickas av tekniska skäl, anonymiseras automatiskt och möjliggör inga slutsatser beträffande din identitet.

b) Cookies för användarbaserad annonsering online

Vi förbehåller oss rätten att använda information som vi har erhållit från cookies och en anonymiserad analys av ditt mönster för användning av webbplatsen i syfte att visa specifik annonsering för vissa av våra produkter på våra webbplatser. Vi anser att du, i egenskap av användare, gynnas av detta eftersom vi visar annonsering eller innehåll som vi tror motsvarar dina intressen, baserat på ditt surfbeteende, och du slipper se så många slumpvisa annonser och mindre innehåll som är av begränsat intresse för dig.

Som företag har vi frivilligt underkastat oss självreglering av DDOW (det tyska rådet för skydd av personuppgifter vid annonsering). Du hittar de självregleringsföreskrifter som vi följer och ytterligare information via följande länk: www.meine-cookies.org/ddow.html.

c) Hur man förhindrar att "cookies" lagras på hårddisken eller hur de tas bort

Du kan ställa in din webbläsare för att förhindra lagring av cookies på din hårddisk och du kommer att tillfrågas varje gång om du samtycker till att en cookie placeras på din hårddisk. Du kan ta bort cookies som lagts på din hårddisk när som helst. Detaljer om hur du gör detta finns i instruktionerna till din webbläsare. Du hittar en förklaring med ord och bild för webbläsarna Firefox, Microsoft Internet Explorer och Google Chrome via denna länk: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html

d) Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, som är en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder en särskild typ av "cookie", d.v.s. textfil, som lagras på din dator och möjliggör analys av hur du använder webbplatsen. Information om din användning av webbplatsen som genereras av denna cookie skickas i allmänhet till en Googleserver i USA och lagras där. Vi vill påpeka att Google Analytics har utökats på denna webbplats till att inkludera koden “gat._anonymizeIp();” för att säkerställa anonymiserad registrering av IP-adresser (så kallad IP-maskering). På grund av anonymiseringen av IP-adresser på den här webbplatsen, förkortas din IP-adress av Google inom EU och medlemsstaterna i den Europeiska ekonomiska gemenskapen. Det är endast i exceptionella fall som hela IP-adressen skickas till en Googleserver i USA och förkortas där.

Google använder denna information å dina vägnar för att analysera hur du använder den här webbplatsen för att kunna sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen samt tillhandahålla ytterligare tjänster i anknytning till användning av webbplatsen och internet till webbplatsens administratör. Den IP-adress som skickas till Google Analytics av din webbläsare sammanställs inte med andra uppgifter av Google. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsares programvara – se avsnitt 5 c) ovan. Du kan också förhindra att Google registrerar uppgifter i anknytning till din användning av webbplatsen som genereras av cookien (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa uppgifter genom att ladda ner och installera en plugin för webbläsare via länken http://www.google.com/analytics/terms/ eller http://www.google.com/analytics/privacyoverview.html.

Vi använder även Google Analytics för att analysera data från AdWords samt eventuella cookies från “DoubleClick” för statistiska ändamål. Om du inte vill att detta sker kan du avaktivera det med hjälp av Ad Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb).

6. Datasäkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation eller åtkomst för tredje part.

7. Uppdateringar och ändringar av denna policy

Vi kan ändra eller uppdatera delar av denna Policy om skydd av personuppgifter utan att informera dig om detta i förväg. För att vara säker på att du är informerad om de senaste ändringarna och uppdateringarna av vår policy, bör du läsa igenom policyn om skydd av personuppgifter innan du utnyttjar våra erbjudanden.